Додаток 1
до рішення 5-ї сесії 6-го скликання
Новогуйвинської селищної ради
від 24 травня 2011 року №______


П Р А В И Л А
благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку,
додержання тиші в громадських місцях на території
селищ Новогуйвинської селищної ради

Правила благоустрою території селищ Новогуйвинської селищної ради (далі Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою селищ Новогуйвинської селищної ради, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селищ , встановлено порядок комплексного виконання робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого з метою раціонального використання території селищ , належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля.

Правила є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, фізичними особами  та громадянами на території селищ Новогуйвинської селищної ради.

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері.
1.1.2  Благоустрій селищ Новогуйвинської селищної ради передбачає:
- розробку та здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання території селищ  в належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів та об'єктів;
- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд природоохоронного, історико-культурного та іншого призначення;
- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою селищ .
1.1.3 Суб’єктами  у сфері благоустрою є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
1.1.4 Повноваження Новогуйвинської селищної ради та органів самоорганізації    населення у сфері благоустрою визначені Законами  України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення»  та іншими нормативно-правовими актами.
1.1.5 Правила містять загальнообов’язкові  на території селищ Новогуйвинської селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, передбаченої законодавством України.
1.1.6 Контроль за дотриманням правил покладається на заступників селищного голови та комісії з питань ЖКГ, законності та правопорядку.
1.2  Порядок закріплення та фінансування заходів з благоустрою територій.
1.2.1 Всі суб’єкти господарювання за власні кошти повинні утримувати в належному санітарному стані території,  надані їм у власність або користування, прилеглі території, а також приймають  пайову участь в проведенні робіт з благоустрою на закріплених територіях.
1.2.2 Території загального користування за межами землевідведення закріплюються селищною радою між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.
1.2.3 На закріплених територіях підприємства, установи та організації, інші суб’єкти господарювання фінансують заходи щодо прибирання, покосу трави, знищенню карантинних рослин та бур’янів, побілки бордюр, дерев.
1.3  Забезпечення державних, громадських та приватних  інтересів, відкритості, доступності Правил.
1.3.1  Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони, з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством.
1.3.2 Правила забезпечують єдність державних, громадських та приватних інтересів по утриманню в належному стані  на території селищ Новогуйвинської селищної ради об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів і об’єктів, їх санітарного очищення, а також по раціональному використанню інженерних споруд, забезпеченню їх безперебійного функціонування.
1.3.3 Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, збереження та охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців в селищах.
1.3.4 Правила виноситься на розгляд територіальної громади Новогуйвинської селищної ради   шляхом оприлюднення через обговорення та затверджуються у встановленому порядку селищною радою.

Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах  терміни вживаються  в такому значенні:
2.1.1. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує  об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення  капітального  і поточного ремонтів та утримання.
2.1.2 Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та   екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
2.1.3 Відходи -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворюються у процесі людської діяльності і  не  мають  подальшого використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення.
2.1.4 Вулично-дорожня мережа - призначена  для  руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів,  тротуарів,  пішохідних і велосипедних доріжок, а також  майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
2.1.5 Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
2.1.6 Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
2.1.7 Заходи з благоустрою населених пунктів -  роботи  щодо відновлення,  належного утримання та  раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
2.1.8 Мала архітектурна форма – у зеленому господарстві штучно архітектурно-об’ємний елемент  садово-паркової композиції: альтанки, бесідки, ротонди, арки, кіоски, павільйони, палатки, знаки, які об’єднані загальним художнім задумом, що виконують утилітарні та декоративні функції, садово-паркові меблі, обладнання ігрових та господарських майданчиків, декоративні вази, паркові скульптури, урни тощо.
2.1.9 Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження  фундаменту.
2.1.10 Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням миючих, прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
2.1.11 Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій селищ Новогуйвинської селищної ради, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, житлової та громадської забудови, рекреаційного, територій промисловості, транспорту,  зв'язку, енергетики та іншого призначення, територій паркового, водного фондів та інших.
Об'єкти благоустрою:
1)  території загального користування:
парки (парки культури та відпочинку, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, пляж, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;
вулиці,  дороги,  провулки,  проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
кладовища;
місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);
місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів;
місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;
інші території загального користування в межах селищ Новогуйвинської селищної ради;
2)  прибудинкова територія;
3)  території будівель  та споруд інженерного   захисту  територій;
4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;
5) інші території в межах селищ Новогуйвинської селищної ради.
2.1.12  Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку,  визначена  актом  на право власності чи користування  земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку
2.1.13 Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою селищ, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.
2.1.14  Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів  – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
2.1.15 Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, криги лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.
2.1.16 Суб'єкти у сфері благоустрою селищ Новогуйвинської селищної ради - учасники відносин у сфері благоустрою а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни.
2.1.17 Територія -  сукупність земельних  ділянок,  які використовуються для розміщення об'єктів загального  користування: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, площ, майданів, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.
2.1.18 Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою  території  населеного  пункту,  а також санітарне очищення  території, її  озеленення,  збереження  та  відновлення об'єктів благоустрою.
2.1.19 Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.


Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ.

3.1.     Прибирання та благоустрій на території селищ  здійснюють:
3.1.1.  Комунальні підприємства:
-    проїжджої частини селищних вулиць, тротуарів, прилеглих до них  територій;
-    газони і зелені насадження розташовані між дорогами і тротуарами;
-    кладовища;
-    прибудинкова територія, в т.ч. і зелена зона з насадженнями, від вуличного тротуару до фасаду будинку;
-    у разі відсутності зеленої зони біля житлових будинків, територією обслуговування вважається  мощення будинку;
-    внутрішньоквартальні проїзди, тротуари і ігрові майданчики та сквери, зелені зони.
3.1.2. Підприємства, організації і установи незалежно від форм власності:
-    територія в межах відведеної земельної ділянки;
-    територія від межі відведення (паркану) до тротуару, а в разі відсутності тротуару до проїжджої частини вулиці, внутрішньоквартального проїзду;
-    території закріплені рішенням селищної ради, згідно заходів по благоустрою в радіусі 25м.;
3.1.2.1.Підприємства, установи, організації, юридичні особи незалежно від форми власності:
– забезпечують виконання заходів з благоустрою, впорядкуванню, і озелененню селищ ;
-  відповідно до власних повноважень, вжити відповідних заходів по розробці та затвердженню схем об’єктів благоустрою.        
3.1.3.2.Посадові особи підприємств, установ, організацій   несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії   чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.
3.1.3. Власники забудови приватного сектора:
-    територія присадиби у відведених межах;
-    територія, прилегла до присадиби між тротуаром і присадибою (парканом присадиби), а в разі відсутності тротуару – між проїзною частиною вулиці і присадибою;
-    при наявності водовідвідних або водопонижуючих канав, прилеглих до присадибної території – відкоси цих канав.
3.1.4. Окремі підприємства та організації селищ  повинні проводити прибирання та благоустрій додаткових територій, а саме:
-    будівельні організації – земельних ділянок, виділених під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво;
-    товариства, правління гаражних кооперативів, власники  індивідуальних гаражів – території прилеглих до гаражів та масивів;
-    торговельні та інші організації і підприємства – місць розміщення тимчасових точок оптової, роздрібної торгівлі та сфери послуг (кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо) в радіусі 7 метрів. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення;
-    підприємства, установи, організації – прилеглі території до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних підстанцій, які знаходяться на їх балансі в радіусі 15 метрів;
-    власники автозаправних станцій зобов’язані прибирати територію на відстані 25 м навколо станції (включаючи 0,5 м проїжджої частини від бордюрного каменю);
3.2.    Підприємства, установи, організації, юридичні особи незалежно від форми власності,фізичні особи зобов’язані проводити весь комплекс робіт, спрямованих на     наведення чистоти і порядку:
3.2.1. Здійснювати прибирання до 9.00 год.
3.2.2. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані.
3.2.3. Контролювати стан колодязів і утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному    стані та на рівні дорожнього покриття. При виявленні відкритих люків негайно повідомляти про це організації, які їх експлуатують.
3.2.4. Своєчасно прибирати листя в період його опадання, не допускати накопичення, спалювання листя, гілля та сміття на території селищ . Листя, гілля та сміття повинне вивозитись транспортом згідно додатково укладених угод.
3.2.5.Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, облаштовувати газони та квітники, виконувати своєчасно роботи по догляду за зеленими зонами і  насадженнями і виконувати своєчасну санітарну рубку і обрізання дерев і чагарників,
3.3.Проводити снігоочистку дотримуючись таких правил:
3.3.1.Роботи по очистці від снігу та льоду розпочинати з настанням снігопаду;
3.3.2.Від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів;
3.3.3.Під час ожеледиці посипати тротуари, переходи через вулиці, місця  зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах заборонено («Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України» п.3.6, стор.664);
3.3.4. Регулярно з додержанням правил безпеки, проводити очистку дахів від снігу та льодових бурульок;

Розділ 4. ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ  БЛАГОУСТРОЮ.

4.1.    Власники (балансоутримувачі) об’єктів благоустрою дворів забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм та правил.
4.2.    Обов’язковому освітленню підлягають вулиці селищ, двори та під’їзди будинків, підходи та під’їзди до закладів торгівлі, освіти, культури, медицини та місць відпочинку, території ринків та інших об’єктів.
4.3.    Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, дворів, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюється балансоутримувачем цих об’єктів благоустрою.

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ ТА ПРАВИЛА САНУТРИМАННЯ

5.1.    Відповідальність  за  санутримання та додержання правил санітарної очистки покладається на керівників організацій, підприємств та громадян на території яких  розташовані об’єкти саночистки.
5.2.    Відповідальність за збір і вивезення харчових відходів покладається на підприємства громадського харчування.
5.3.    Житлові організації підприємства, на балансі яких будинки, вживають заходи по забезпеченню знищення гризунів і мух.
5.4.    Всі організації,  установи, підприємства незалежно від форм власності, що знаходяться на території селищ Новогуйвинської селищної ради,  приватні підприємці, власники індивідуальних гаражів та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, зобов'язані:
- мати діючі договори на вивезення, приймання та знешкодження   побутових відходів . та  вносити плату за користування послугами на вивіз та захоронення твердих  побутових відходів згідно затверджених норм накопичення сміття;
- укладати угоди з дезінфекційною службою на проведення робіт по боротьбі з комахами та гризунами.
5.5.    Керівники підприємств, установ, організацій, громадяни зобов’язані додержуватись таких правил санутримання та саночистки:
5.5.1.    Категорично забороняється накопичувати на прилеглій, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи; влаштовувати звалища (будь-якого сміття, відходів будь-якої величини) на території селищ.
5.5.2.    Дотримуватись термінів  вивезення сміття  та місць його складування, визначених “Санітарними правилами утримання територій населених пунктів”.
5.5.3.    Сміттєзбірники повинні встановлюватись на асфальтованих  або бетонованих  майданчиках, які загороджуються. Під’їзні дороги до них повинні мати  тверде покриття.
5.5.4.    Сміттєзбірники, майданчики та прилегла до них територія повинні утримуватись в належному санітарно-технічному стані.
5.5.5.    Громадські туалети, сміттєзбірники, вигрібні ями необхідно дезінфікувати.
5.5.6.    Дезінфекцію проводити хімічними препаратами у відповідності з періодичністю, встановленою органами санітарного нагляду;
5.5.7.    Встановлювати на своїй території (в будинках, де  немає каналізаційних мереж) одне санітарне пристосування (туалет, вигрібну, помийну  ями тощо) згідно санітарних норм. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути   забезпечений під’їзді освітлення в нічний час;
5.5.8.    Урни для сміття обов’язково встановлюються біля входу у видовищні установи, біля торговельних точок, на ринках, зупинках пасажирського транспорту, у скверах, на бульварах, площах та інших місцях повинні мати маркування, що вказує на їх належність. Урни  повинні утримуватись у справному стані, очищатись від сміття в міру накопичення (але не менш ніж 1 раз на добу), митись і дезинфікуватись організаціями, яким належать.

5.6. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
5.6.1.    Викидати на території селищ , у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові виробничі відходи, нечистоти тощо;
5.6.2.    Зливати на території селищ , в тому числі в зливову каналізацію та зливо-приймальні пристрої вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води, після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатись до зливної каналізації;
5.6.3.    Встановлювати на подвір’ї санітарні пристосування (туалети, помийні ями тощо), які не відповідають санітарним нормам;
5.6.4.    Засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами;
5.6.5.    Утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, що здатні   загниватися;
5.6.6.    Мити посуд, автомобілі,  прати білизну і інше біля водопровідних колонок і у відкритих водоймах;
5.6.7.    Виливати на вулицю мильну та відпрацьовану воду і інші побутові нечистоти;
5.6.8.    Купати домашніх тварин у водоймах, вигулювати їх у місцях масового відпочинку, на дитячих майданчиках;
5.6.9.    Випускати на вулиці селищ , комунальні домоволодіння, території зелених насаджень заплави річок, водоймищ, місця масового відпочинку домашніх тварин та птицю;
5.6.10.    Розкладати багаття, спалювати листя, сміття тощо на територіях селищ , підприємств, організацій, зелених насаджень, та інших місцях. Листя, гілля та сміття повинне вивозитись транспортом  згідно додатково укладених угод.

Розділ 6.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНИХ ДНІВ,
СУБОТНИКІВ,  МІСЯЧНИКІВ ПО САНІТАРНІЙ ОЧИСТЦІ ТА БЛАГОУСТРОЮ

6.1.    З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озелененню, підтриманню чистоти і порядку в селищах, рішенням виконкому селищної ради можуть оголошуватися дні чистоти (санітарні дні) суботники,  а також місячники по саночистці та благоустрою. Єдиний санітарний день четвер.
6.2.    Керівники підприємств, організацій, навчальних закладів, громадяни за місцем проживання в ці дні силами своїх колективів і транспорту проводять на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях ретельне прибирання, догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами, знищують бур’яни та скошують траву, вивозять сміття на полігони утилізації, проводять очистку, а в необхідних випадках – фарбування огорож, фасадів, цокольних споруд, миття вікон і парадних дверей.
6.3.    Для періодичного контролю за санітарним станом та благоустроєм будівель, прибудинкових, прилеглих та закріплених територій при житлових організаціях, на підприємствах, в організаціях на громадських засадах можуть створюватися санітарні комісії.
6.4.    Прибирання територій у весняно-літній період здійснюється: ранкове – до 9.00 год., денне – з 13.00 до 16.00 год. Період весняно-літнього утримання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня. Залежно від кліматичних умов він може бути змінений за погодженням з виконкомом Новогуйвинської селищної ради.
6.5.    Поливання вулиць, площ і тротуарів здійснюється в спеку, при забрудненні – в міру потреби.
6.6.    Сміття повинно бути вивезено на спеціально відведені звалища. Протягом дня повинен здійснюватись збір сміття, паперу і інших відходів.
6.7.    Для недопущення утворення снігових заметів, з настанням снігопадів повинно здійснюватись прибирання снігу з підгортанням його у вали до закінчення снігопаду. Прибирання, вивіз снігу і зрубів льоду починається одночасно з настанням снігопадів і здійснюється в першу чергу на магістральних вулицях з метою забезпечення безперебійного руху транспорту.
6.8.    Підгортання снігу в вали дозволяється на всіх вулицях, площах і скверах. В залежності від ширини вулиць і характеру руху на них, вали можуть укладатися з однієї  або двох сторін проїжджої частини. Забороняється утворення валів снігу в зоні перехресть, пішохідних переходів і автобусних зупинок, а також згортання снігу і зрубів  льоду на газони з вуличними насадженнями.
6.9.    При укладанні снігових валів і куп необхідно залишити на проїжджій частині вулиць і тротуарів, на перехрестях вулиць в’їзди у подвір’я, підходи до будівель, ліхтарів вуличного освітлення.
6.10.    Укладання снігу та зрубів з льоду на тротуарах, доріжках в скверах, на подвір’ях здійснюється так, щоб був забезпечений вільний прохід пішоходів і під’їзд механізмів та автотранспорту. Залишки снігу у валах і зруби льоду, своєчасно не завантажені в снігонавантажувачі, збираються в купи, прибираються і вивозяться силами та засобами підприємств, організацій і власників будинків.
6.11.    Прибирання, вивіз снігу і зрубів льоду з вулиць, тротуарів, дворів і інших територій, не закріплених за комунальними підприємствами, здійснюється організаціями та власниками будинків.
6.12.    При здійсненні снігозбиральних робіт кришки всіх водопровідних, каналізаційних, пожежних, дощових, приймальних, інших колодязів повинні очищатися від снігу та льоду організаціями і власниками будинків, які здійснюють ручне прибирання. Організації, на балансі яких перебувають підземні мережі, зобов’язані стежити за тим, щоб кришки люків, колодязів були на рівні з шляховим покриттям та за своєчасним проведенням ремонтів колодязів, люків та кришок.
6.13.    Очистка дахів від снігу та зняття льодових бурульок із дахів і ринв повинно здійснюватись систематично, з обов’язковим застосуванням запобіжних засобів для уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкоджень телефонних, телеграфних, радіотрансляційних, електричних і освітлювальних мереж, ліхтарів вуличного освітлення, зелених насаджень і інших споруд.
6.14.    Механізоване посипання піскосумішшю проїжджої частини вулиць, широких тротуарів здійснюється при необхідності  підприємствами, організаціями, установами.
6.15.    Під час ожеледиці посипання піском тротуарів, пішохідних доріжок, проїжджої частини вулиць в зоні автобусних зупинок і самих посадочних майданчиків, підйомів, спусків та інших небезпечних місць здійснюється систематично, забезпечуючи тим самим нормальний рух пішоходів і транспорту.
6.16.    Прибирання в осінньо-зимовий період і посипання піском повинні закінчуватись до 10.00 год. і, в разі потреби, здійснюватись протягом усього дня, а в період снігопадів, відлиг і ожеледиці – цілодобово.
6.17.    Вивіз снігу і зрубів льоду дозволяється у місця, спеціально відведені рішенням виконкому селищної ради.
6.18.    Влаштування, утримання і ліквідація звалищ для снігу та зрубів льоду покладається на комунальні підприємства.
6.19.    Подвір’я житлових і адміністративних будівель повинні утримуватись в належному санітарному стані. Повинно здійснюватись прибирання, вивезення снігу, посипання піском в зимовий період, своєчасне вивезення сміття і нечистот, очищення водостоків і дренажів. Прибирання і очищення дворів повинно здійснюватись до 9.00 год.
6.20.    Побутове сміття повинно збиратись і зберігатись у санітарних сміттєзбірниках та спеціальних контейнерах. Для контейнерів на подвір’ях повинні бути визначені спеціальні майданчики з тіньової сторони з водонепроникним покриттям, загороджені зеленими насадженнями або сітковою, цегляною чи бетонною огорожею. Розташування, розміри і оформлення майданчиків повинні забезпечувати вільний проїзд та умови для завантаження спецавтотранспорту.
6.21.    Майданчики повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку на відстані від 20 і не далі 100м. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів відповідно до чисельності мешканців та норм накопичення твердих побутових відходів.
6.22.    Звалювати сміття на території подвір’я забороняється. Забороняється складування в контейнери будівельного сміття, металобрухту, нечистот та бур’янів, гілок дерев.
6.23.    На час ремонту будинків та житлових приміщень на територіях подвір’їв відводиться місце за погодженням з комунальними підприємствами для тимчасового складання будматеріалів і будівельного сміття. Сміття повинне вивозитися спецтранспортом згідно укладених угод.
6.24.    Будинковолодіння, які не мають каналізації, повинні мати утеплені вигреби туалетних та помийних ям з водонепроникним дном і стінками та бути закритими. Забороняється виливати помиї і нечистоти на території подвір’я та в дощоприймачі на вулицях.
6.25.    Вигреби туалетних і помийних ям, сміттєзбірники, контейнери повинні своєчасно очищатись, утримуватись у справному стані і дезінфікуватись (дезинфекція сміттєзбірних контейнерів здійснюється один раз на   15 днів, майданчиків навколо них – щоденно, стін туалетів – один раз на тиждень, туалетних і помийних ям – один раз на три дні). Дезинфекція здійснюється шляхом пробілювання і посипання хлорним вапном, іншими препаратами та засобами, належними будинковолодінням або місцевій санепідстанції.
6.26.    Збір і вивезення твердих побутових відходів та нечистот з будинковолодінь здійснюється відповідно до санітарно-гігієнічних вимог планово-регулярної системи графіків і разових замовлень спецтранспортом. Вивезення з будинковолодінь здійснюється: сміття – не рідше, ніж раз на три дні, нечистот – при потребі.
6.27.    Стосунки комунальних підприємств з питань вивезення і захоронення побутових відходів будуються на підставі фактичного накопичення відходів на одного мешканця чи іншу розрахункову одиницю (для організацій), або затверджених норм. Розрахунок з обслуговуючими організаціями здійснюється на підставі затверджених тарифів.

Розділ 7.    ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

7.1.    Здійснюється відповідно до “Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України”, цими Правилами, іншими нормативними актами.
7.2.    Відповідальність за виконання по розділу при утриманні зелених насаджень покладається безпосередньо на керівників підприємств, які мають на своєму балансі зелені насадження.
7.3.       Державне управління зеленим господарством в селищ х та інших населених пунктах здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади.
7.4.       Роботи з утримання об’єктів зеленого господарства, благоустрою, дорожньо-експлуатаційного господарства, здійснюються спеціальними підрозділами виробничих управлінь житлово-комунального господарства, комунальних підприємств, а також відповідними підрозділами інших міністерств та відомств.
7.5.       Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається :
- щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності – на селищну раду і виконавчі чи спеціально уповноважені ними органи, при інших формах власності – на землевласників і землекористувачів;
-  на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, в дворах будинків   – на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я;
- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
- на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, котрим відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;
- на пустирях, берегах водоймищ та річок -  на керівників прилеглих підприємств за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади;
- на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників.
7.6.       До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень входить:
- забезпечення збережень насаджень, квітників, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до цих Правил;
- вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень;
-  видалення сухостійких дерев чи чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок своїми силами або за договорами із спеціалізованими підприємствами та організаціями;
-  заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів.
7.7.       Власники зелених насаджень зобов’язані мати паспорти на кожен об’єкт зеленого господарства, в які щорічно за станом на 1 листопада записувати усі поточні зміни, що відбулися (приріст та ліквідація озеленених ділянок, посадка та зменшення кількості дерев, чагарників та інше).
7.8.       На території зелених насаджень забороняється:
-    складувати будь-які матеріали;
-    влаштовувати звалища сміття, забруднених снігу та льоду;
-    використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу    на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;
-    посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
-    обладнувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів (якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів);
-    будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погодження (рішення) місцевих органів державної виконавчої влади;
-    використовувати малі форми архітектури не за призначенням;
-    влаштовувати зупинки автомобільного транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів (без погодження з органами, що здійснюють контроль);
-    ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;
-    випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
-    підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електроприводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
-    добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;
-    рвати квіти і ламати дерева чи чагарники, витоптувати газони, квітники;
-    знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;
-    складувати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;
-    засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;
-    висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій.
7.9.       Знесення та пересадка дерев, чагарників, газонів, квітників може здійснюватись лише у разі наявності спеціального дозволу (ордера), виданого згідно Постанови КМУ №1045 від 01.08.06р.
7.10.     Юридичні та фізичні особи, зацікавлені у знесенні зелених  насаджень, зобов’язані забезпечити посадку дерев, кущів, квітів або посів газонів у трикратному розмірі від тих, що підлягають знесенню, а також    доглядати за     цими насадженнями впродовж трьох років.
7.11.    Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

Розділ 8.    ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ,
ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ    ЗАСОБІВ

8.1. Керівники автотранспортних та промислових підприємств, організацій та установ всіх форм власності, на балансі яких або в оренді знаходяться автотранспортні засоби, та громадяни зобов’язані:
- вжити заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
- організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць;
- забезпечити дотримання водіями правил перевезення вантажів. Вантажі перевозити на пристосованому та обладнаному для цієї мети транспорті.
8.1.1. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
-  заправляти, ремонтувати (із заміною мастил і пального), обслуговувати, мити транспортні засоби при відсутності  спеціальних мийок і відстійників на територіях підприємств, берегах водойм, шляхах, тротуарах, скверах біля водопровідних колонок, біля житлових будинків, на присадибних ділянках);
- перегін по вулицях з твердим покриттям механізмів на гусеничному ходу;
- стоянки транспортних засобів на тротуарах, газонах, на внутрішньо квартальних проїздах  та в інших не відведених для цієї мети місцях, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях і прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;
- вивезення на полігон утилізації відходів виробництва, які мають цінність як вторинна сировина.
8.1. 2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання , що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів:
-  санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється в радіусі 15 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
-  поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком фізичні та юридичні особи, які утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу;
-   утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів;
-  прибирання стоянок автотранспорту, територій та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами);
-  прибирання тимчасових стоянок автотранспорту, міст відстою транспорту та тимчасової зупинки транспорту тощо, які не мають власника, здійснюється власниками транспорту, що здійснює стоянку, тимчасову зупинку тощо.
8.1.3. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:
- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях; 
- розпалювати вогнища;
- торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу, без погодження з зацікавленими службами в установленому порядку та без погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України;
- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Розділ 9.      ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ І ПРОКЛАДАННЯ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ

9.1. Підприємства, установи, організації, громадяни, виконуючи земляні роботи ЗОБОВ’ЯЗАНІ:
-    виконувати проектування, будівництво і  експлуатацію інженерних комунікацій у суворій відповідності з діючими інструкціями, нормами та технічними умовами ;
-    прокладку підземних комунікацій, реконструкцій і будівництво нових інженерних мереж на вулицях з удосконаленим шляховим покриттям та інтенсивним рухом транспорту і пішоходів виконувати, як правило, закритим способом;
-    всі види планових земляних робіт проводити  при наявності дозволу, а після проведення аварійних робіт отримати вимогу на проведення робіт по благоустрою протягом 3-х діб виконкомі селищної ради;
9.2.    Замовник  для одержання планового дозволу на проведення робіт незалежно від місця знаходження підземних комунікацій, повинен представити не пізніше ніж за десять днів до початку робіт такі документи:
-    проект  погоджений зі всіма зацікавленими організаціями;
-    заявку за підписом керівника організації про призначення відповідальної особи за роботи;
-    схему організації робіт, з урахуванням маршрутів руху транспорту, погоджену з автоінспекцією;
-    копію угоди з  підприємством згідно ліцензії на виконання робіт по відновленню тротуарної   плитки та асфальтобетонного покриття після проведення земляних   робіт;
-    копію угоди з комунальним підприємством на вивіз та захоронення    
будівельних відходів;
-    копію квитанції про сплату за послуги. 
9.3.         Керівник організації, яка виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених в дозволі (ордері) та правилах проведення робіт. Також відповідальність несе субпідрядна організація.
9.4.    Проведення робіт по закінченню вказаних у дозволі термінів (без оформлення нового дозволу) не допускається і вважається самовільним.
9.5.    Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені на вимогу працівників селищної ради. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності передбаченої законодавчими і нормативними актами.За самовільне розкриття на рівні з виконавцем робіт несе відповідальність також керівник організації.
9.6.     Організаціям, які систематично порушують правила проведення робіт, видача дозволів на проведення робіт припиняється до завершення ними розпочатих робіт та виправлення допущених порушень.
9.7.     Видача дозволів на розкриття вулиць з твердим покриттям та інтенсивним рухом транспорту та пішоходів або строком більше доби, проводиться тільки за розпорядженням селищного голови.
9.8.     Про початок робіт організація, яка одержала дозвіл, повинна сповістити пожежну інспекцію, швидку допомогу, відділ внутрішніх справ.
9.9.     Для проведення робіт по прокладанню інженерних мереж керівники організацій зобов’язані виділити відповідальних осіб, які мають необхідні технічні знання для виконання цих робіт та ознайомлені з правилами.
Виконавці робіт і робітники повинні вивчити правила безпеки проведення робіт в зоні розміщення діючих газопроводів, електрокабелю, ліній зв’язку та інших комунікацій.
9.10.     Дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи.
9.11.     З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій виконавець робіт зобов’язаний не пізніше, як за  добу до початку планових робіт, викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації точне місце знаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа  зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників.
9.12.     Керівники експлуатуючих організацій зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій.
9.13.     При виконанні земляних робіт механізмами відповідальна особа повинна видати водію землерийного механізму схему виконання робіт, а також показати на місцевості межі розміщення підземних діючих комунікацій.
9.14.     Організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, пунктів державної селищної полігонометрії і зелених насаджень.
9.15.     Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені за кошти організацій, які їх ушкодили.
9.16.     При виявленні споруд і комунікацій, зелених насаджень в процесі виконання робіт, не вказаних у проекті, виконавець повинен негайно припинити роботи і повідомити про це замовника.
Замовник повинен викликати на місце роботи представника проектної організації, державної архітектурно-будівельної інспекції і організації, якій належить виявлена споруда, комунікації, зелені насадження для складання акту і прийняття рішення по даному питанню.
9.17.    ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом;
- завалювати будівельними матеріалами зелені насадження, кришки   
люків, колодязів, водостічних решіток;
-    готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій та пішохідній   частинах вулиць;
-    робити відкачку води з колодязів, траншей та котлованів безпосередньо на тротуари і проїжджу частину вулиць, крім аварійних робіт, виконуваних комунальними підприємствами;
-    займати зайві майданчики під складування, огородження робіт понад установлені кордони.
9.18. Не пізніше, ніж за добу до початку робіт викликати на місце представників зацікавлених організацій. В телефонограмі про збір представників вказати номер і дату видачі дозволу, посаду та прізвище виконавця робіт.
9.20 Власники підземних інженерних мереж, отримавши виклик на місце початку робіт, де відсутні їхні комунікації, повинні телефонограмою повідомити про це організацію, яка зробила виклик.
9.21 При неявці на місце робіт викликаних представників протягом години потрібно викликати їх повторно. До їх прибуття виконання робіт забороняється. При повторній неявці на місце робіт представників власників інженерних мереж роботи виконуються згідно з кресленнями. Збитки за пошкодження мереж власникам не відшкодовуються.
9.22 Обов’язково загородити зону робіт:
- при проведенні робіт на проїзній частині дороги слід встановити стандартну огорожу, відповідні дорожні знаки, регулювання вуличного руху;
-    з настанням темряви місце роботи повинно бути освітлено.   
9.23 Доставляти матеріали на місце робіт тільки після отримання дозволу Держархбудінспекції на їх виконання.
9.24 Порядок і терміни виконання робіт в межах тротуарів та проїзної частини, які не потребують загороджень або перекриття руху транспорту визначаються виконкомом селищної ради.
9.25  Виконавець робіт зобов’язаний дотримуватись передбаченого проектом порядку та термінів їх виконання і створити умови для безпечного руху транспорту та пішоходів згідно з “Правилами дорожнього руху”.
9.26 Організація руху транспорту під час робіт на проїзній частині вулиці з її закриттям (частково або повністю) визначається виконкомом Новогуйвинської селищної ради та адміністрацією комунального господарства з погодженням в ДАІ.
9.27 Для руху пішоходів з обох сторін, як правило, повинна залишитися смуга тротуару шириною не менше 1,5 м в особливих випадках одна сторона тротуару може бути зайнята повністю, але з обов’язковим збереженням руху пішоходів по всій ширині протилежного тротуару.
9.28 Організація, яка здійснює роботи, зобов’язана до їх початку:
-    огородити місце розкриття окремими стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори;
-    встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу.
9.29 Відновлення асфальтобетонного покриття та зеленої зони, з подальшим посівом трави, повинно бути виконано у вказані  в дозволі строки. У разі виконання робіт вздовж тротуарів та проїжджих частин вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводити на всю ширину тротуару та проїжджої частини вулиці.
9.30 При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розкриття вулиць, організація, яка веде роботу, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт своєю телефонограмою виконком Новогуйвинської селищної ради.
9.31 Встановити норми виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах:  
- водопровідні каналізаційні мережі                                        –       3 доби;
- електричні мережі                                                          –       5  діб;
- газові мережі                                                            –       3 доби;
- телефонні мережі                                                           –       3 доби;
- теплові мережі                                                          –      5  діб.
В складних випадках продовження терміну виконання робіт слід погодити з виконкомом Новогуйвинської селищної ради.
9.32 Відповідальна за розкриття особа забезпечує дотримання правил техніки безпеки і всіх інших вимог, передбачених діючими правилами.
9.33 У випадках, коли роботи по ліквідації аварії вимагають закриття проїзду, комунальне підприємство узгоджує з ДАІ питання закриття проїзду та організації об’їзду.
9.34 Знятий асфальт, зайвий непридатний для зворотної засипки, грунт, що виймається з траншеї або котловану, слід вивозити одночасно з розриттям траншеї (котловану), не допускаючи тимчасових відвалів, погодивши місто складування з виконкомом Новогуйвинської селищної ради.
9.35 Якщо розриваються вдосконалені покриття, засипка траншей чи котловану повинна виконуватись піщано-гравійною сумішшю з пошаровим ущільненням катком.
9.36 При розкритті в зоні невдосконалених покриттів, засипка траншеї і    котлованів може виконуватись місцевим ґрунтом з обов'язковим пошаровим ущільненням катком.


Розділ 10.    ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ, РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНИХ,  ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ТА РОБІТ ПО БЛАГОУСТРОЮ СЕЛИЩ

10.1.  Вимоги до утримання елементів благоустрою селищ 
10.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів.
10.1.1 Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”, Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 р. №273,  та інших нормативних актів.
10.1.2 Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні  роботи по фасадах.
10.1.3 Всі види проектних робіт на території селищ  здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови.
10.1.4 Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
10.1.5 Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або  будівельних робіт відповідно до вимог Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00р. №273.
10.1.6 Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає відділ містобудування та архітектури.
10.1.7.   При виконанні будівельних та ремонтно – будівельних робіт необхідно огороджувати будівельні майданчики охайними або типовими інвентарними щитами, або захисною сіткою, плівкою. На огорожі вивісити таблички з назвою організації, що виконує роботи, контактний телефон, прізвище, ім’я, по батькові відповідального за виконання     робіт особи і термін закінчення робіт. При виконанні цих робіт відповідальні  особи зобов’язані вживати необхідних заходів, спрямованих на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика. Будівельне сміття та грунт необхідно вивозити з будівельних майданчиків регулярно. Розбирати риштування, вивозити механізми та матеріали необхідно негайно після того як відпаде в них потреба. Грунт та сміття з територій підприємств, будівельних майданчиків необхідно транспортувати тільки в місця, відведені під звалища, узгоджені з виробничим управлінням комунального господарства. Викидати сміття та грунт у невстановлених місцях забороняється.
Забороняється накопичення та зберігання будівельного сміття на будівельних майданчиках та поза ними терміном більше 3-х діб.
10.1.8.  Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені у триденний термін після їх закінчення та здані відповідним організаціям комунального господарства.
10.1.9.Будь-яке капітальне будівництво, реконструкція та перепрофілювання об’єктів, будівництво та розміщення всіх видів огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, телефонних кабін, установка інших малих архітектурних форм, меморіальних дошок, дошки пошани, рекламних стендів, усіх видів реклами, щитів для газет та оголошень, а також будівництво підземних інженерних мереж, пов’язаних з розриттям грунту, дозволяється тільки після отримання дозволу виконкому селищної ради та іншими уповноваженими органами.
10.1.10. Порядок здійснення благоустрою та утримання жилих, культурно-побутових, промислових та інших споруд.
10.1.11. Власники або балансоутримувач жилих, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд зобов’язані слідкувати за їх належним технічним станом, зовнішнім виглядом у цілому та окремих частин: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей і т.д. у найкоротші строки усувати пошкодження, своєчасно очищати покрівлі від снігу та криги.
10.1.12. Всі види будівельних і монтажних робіт повинні проводитись у встановленому законом порядку після отримання відповідних дозволів. Ремонт та фарбування фасадів будинків і конструкцій можливе при погодженні  відділу  архітектури та містобудування. Влаштування інженерних мереж (кабельне телебачення, інтернет та інші) всередині та зовні жилих, культурно-побутових, промислових та інших будинків і споруд можливе при погодженні з балансоутримувачом та відділом  архітектури та містобудування.
10.1.13. На фасадах будинків повинні бути встановлені аншлаги з найменуванням вулиць, провулків, номери будинків.
10.1.14.  При вході повинні бути встановлені :
-   нумерація під’їздів та квартир;
- адреси, телефони та режим роботи житлових організацій, невідкладної медичної допомоги, відділу міліції, пожежної охорони, аварійної служби теплофікації, водоканалу, місце та час прийому депутатів;
- стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами.
10.1.15. На кожному поверсі навпроти дверей ліфту повинен бути зазначений номер поверху. На дверях квартир  повинні бути  вказані їх номери. Нумерація під’їздів і квартир в одному будинку повинна бути впорядкована так, щоб не було однакових номерів.
10.1.16. Своєчасно проводити капітальний та поточний ремонти, фарбування фасадів. Фарбування фасадів та малих архітектурних форм проводити тільки в кольори, погоджені з виконком селищної ради.

10.2. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій,
а також громадяни зобов’язані:
10.2.1. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим  виконкомом селищної ради;
10.2.2. забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;
10.2.3. слідкувати за належним технічним станом, зовнішнім виглядом у цілому та окремих частин  будівель: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей тощо;
10.2.4. змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання цих робіт;
10.2.5. власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення об’єктів (сквери,будівлі, реклама та інше),  належне утримання, функціонування та збереження освітлювальних приладів, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил;
10.2.6. розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим виконкомом селищної ради;
10.2.7. регулярно проводити обстеження  та  здійснювати паспортизацію  будівель  і  споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил    обстеження, оцінки   технічного стану  та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення  про  безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані  організації  з  проведення обстежень та паспортизації існуючих  будівель  і  споруд  з  метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.
10.2.8. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

10.3. Вимоги щодо  утримання малих архітектурних форм  для   провадження
підприємницької діяльності.
10.3.1. Малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності розміщуються відповідно до вимог Положення про встановлення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності та обслуговування населення.
10.3.2.  Зовнішній вигляд та благоустрій прилеглої території навколо малих архітектурних форм повинен відповідати проектній документації.   
10.3.3.  Біля   кожної   малої   архітектурної форми  встановлюється урна для сміття.
10.3.4. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з  дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх  об'єктів.  
10.3.5.  Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.
10.3.6. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.
10.3.7. Споруди малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, побутові приміщення,  та інші),  повинні утримуватись у зразковому стані, своєчасно ремонтуватись та фарбуватись не рідше двох разів на рік. Фарбування кам’яних, залізобетонних і металевих огорож, воріт, проводити не рідше одного разу на рік. Колір малих архітектурних форм погоджується з виконкомом селищної ради.
10.3.8. Забороняється робити до малих архітектурних форм прибудови, козирки, загорожі, віконниці не передбачені проектом, використовувати їх під складські цілі.
10.3.9. Знесення самовільно встановлених кіосків, а також інших малих архітектурних форм, як і при не проведенні щорічної перереєстрації, проводяться згідно рішення виконкому селищної ради про їх знесення. Знесення проводиться як  власними силами, так і силами комунальних служб.
10.3.10. Малі архітектурні форми розташовуються з таким розрахунком, щоб вони не заважали механізованому прибиранню, на підставі дозволу отриманому в установленому порядку.
10.3.11. Садові – паркові лавки розміщуються за погодженням з виконкомом селищної ради, утримуються в належному стані, фарбуються не менше двох разів на рік. Установку та догляд за лавками здійснюють підприємства, за якими вони закріплені або ті, що експлуатують об’єкти, на яких встановлені лавки.
10.3.12. Забороняється  без дозволу виконкому селищної ради встановлювати на тротуарах, і інших територіях селищ  малі архітектурні форми некомерційного призначення (бесідки, ротонди, арки, знаки, інформаційні матеріали, виносні щити, огорожі, паркани та ін.), огороджувати земельні ділянки, сади, домоволодіння, підприємства, установи, організації з фасадного боку. 
10.3.13. Забороняється без дозволу виконкому селищної ради  огороджувати  місця проведення земельних, будівельних, ремонтних та інших робіт по  благоустрою селищ .
10.4. Порядок утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами
10.4. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами.
10.4.1. Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на території селищ Новогуйвинської селищної ради виконується тільки на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом селищної ради порядку та повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища.
10.4.2. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.
10.4.3. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою селищ . У випадку неможливості заглиблення фундаменту конструкції до рівня землі з технічних причин, потребу влаштування наземного фундаменту необхідно підтвердити висновками відповідних інженерних служб, які експлуатують комунікації, що знаходяться на ділянці встановлення спеціальної конструкції. У цьому випадку проектно-технічна документація на влаштування фундаменту має бути погоджена з відділом архітектури та містобудування, а частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, обов’язково має бути декоративно оформлена.
10.4.4. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні мати освітлення у темний час доби. Підсвітка повинна забезпечувати рівномірне освітлення рекламної площини та читабельність інформації у вечірній та нічний час. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.    Для підсвічування спеціальних конструкцій повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог електро- та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання з конструкцією і витримувати снігове і вітрове навантаження, вібраційні і ударні впливи. Всі конструктивні елементи кріплення світлового приладу повинні бути закриті декоративними елементами. Під’єднання рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, норм і правил експлуатації електрообладнання та технічних умов.
10.4.5. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з  порушенням  діючих санітарних норм.
10.4.6. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
10.4.7. На об’єктах зовнішньої реклами, які містять інформацію про рекламодавця обов’язково повинна бути зображена символіка селищ.
Використання місцевої символіки селищ здійснюється безкоштовно.
10.4.8.Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на їх каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.
10.4.9. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару не менше 2 м.
10.4.10.Приклеювання газет, плакатів, афіш, різного роду оголошень і реклам дозволяється тільки на спеціально встановлених щитах чи рекламних тумбах.
10.4.11. Мова рекламних засобів.
10.4.11.1. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про мову.

10.5. Порядок демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
10.5.1. Демонтажу конструкцій зовнішньої реклами підлягають:
10.5.1.1. Самовільно встановлені конструкції: а) власника яких встановити неможливо, у тому числі у випадку відсутності маркування на спеціальній конструкції; б) власник яких виявлений, але припису на демонтаж не виконав.
10.5.1.2. Спеціальні конструкції, які розташовано з порушеннями порядку розміщення зовнішньої реклами,  Правил благоустрою території селищ   та/або без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів або терміну дії договору на тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій – без продовження строку дії.
10.5.1.3. Спеціальні конструкції, на розміщення яких скасований дозвіл у встановленому порядку.
10.5.1.4. Спеціальні конструкції, встановлені у невідповідності до дозвільної документації технічних характеристик спеціальної конструкції та місця її встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
10.5.1.5. Спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб; мають незадовільний естетичний вигляд; інформаційний матеріал, розміщений на рекламних щитах втратив свою актуальність.
10.5.2. У випадках, зазначених у пунктах 9.5.1.1.б, 9.5.1.2, 9.5.1.3, 9.5.1.4 демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений власниками (законними користувачами) зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок. У випадку, зазначеному у пункті 9.5.1.1.б демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений у термін, вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення розміщення зовнішньої реклами. Приписи з відповідними вимогами по усуненню порушень готуються у письмовій формі та направляються поштою рекомендованим листом. У разі виконання власником (законним користувачем) у зазначений у приписі термін вимог про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами  останній зобов’язаний повідомити про виконання вимог припису у письмовій формі та фотофіксацію місця до і після демонтажу. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений у приписі термін вимог про демонтаж спеціальної конструкції, робочий орган звертається з поданням для підготовки наказу, в якому визначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу.
10.5.3. Демонтаж спеціальних конструкцій може здійснюватись без попереднього надсилання припису в таких випадках, зазначених у п. 9.5.1.1.а, 9.5.1.5. При встановленні фактів згідно п.9.5.1.5 складається відповідний акт за участю власника місця розташування спеціальної конструкції та працівників комунального підприємства.
10.5.4. Демонтаж спеціальних конструкцій проводиться власними силами ВУКГ або на його замовлення підрядною організацією на основі договору. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, робочого органу, служб, що експлуатують інженерні мережі.
10.5.5. Про проведений демонтаж спеціальної конструкції складається Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій та підписується працівниками що були присутні при його проведенні. До акту додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування спеціальної конструкції до і після демонтажу.   
10.6. Контроль за дотриманням розміщення об’єктів зовнішньої реклами
та відповідальність за їх порушення.
10.6.1. Контроль за дотриманням розміщення об’єктів зовнішньої реклами здійснюють в межах своїх повноважень відділ містобудування та архітектури, муніципальна поліція, робочий орган, а також інші органи (організації) згідно законодавства у межах своєї компетенції.
10.6.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
- Виконати роботи із встановлення спеціальної конструкції без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити після встановлення спеціальної конструкції протягом п’яти днів.
- Забезпечити відповідність спеціальної конструкції проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
10.6.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою селищ .
10.6.4. У разі порушення вимог цього Порядку, керівник робочого органу або уповноважені ним посадові особи, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством та цими Правилами.
10.6.5. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

10.7. Порядок утримання елементів благоустрою при розміщенні вивісок.
10.7. Загальні положення:
10.7.1. Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які встановлюють вивіски у селищах Новогуйвинської селищної ради.
10.7.2. Визначення термінів
10.7.2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
- вивіска – елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг;
- інформаційна вивіска – вивіска державних та комунальних установ, організацій, підприємств, а також громадських організацій на фасаді біля входу (в’їзду), яка містить інформацію про юридичну особу, яка займає це приміщення (будівлю)
- комерційна вивіска – вивіска суб’єктів господарювання, закладів торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування та культури, яка містить інформацію про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності;
- вітрина – засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції чи надаваних послуг підприємств, може містити також інформацію про особу;
- місце розташування вивіски – певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, на якій встановлюється вивіска;
- проект вивіски – документація, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення вивіски, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотографічний знімок об’єкта до розташування вивіски.
10.7.3. Вимоги до розміщення вивісок
10.7.3.1. Розміщення вивісок на фасадах будинків та споруд повинно здійснюватись з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів без пошкодження елементів архітектури.
10.7.3.2. Вивіски, як правило, розташовуються над входом (в’їздом), біля входу (в’їзду) або у вітрині закладу торгівлі, громадського харчування чи побутового обслуговування. Розміщення вивісок вище карнизу першого поверху необхідно обгрунтувати паспортом кольорового опорядження фасаду всього будинку (споруди), погодженим відділом архітектури і містобудування.
10.7.3.3. При встановленні вивісок у вигляді кронштейнів, їх низ повинен бути не нижче 2,5 м від рівня тротуару.
10.7.3.4. Розміщення вивісок на фасадах будинків (споруд) обов’язково погоджується з власниками цих об’єктів або з уповноваженими ними органами (особами).
10.7.3.5. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, балконів, лоджій.
10.7.4. Встановлення вивісок
10.7.4.1. Для встановлення вивіски заявник подає у виконком селищної ради відповідний проект.
10.7.4.2. Виконком селищної ради, впродовж не більше, ніж у тижневий термін розглядає, погоджує проект або надає мотивовану відмову.
10.7.4.3. Погоджений проект є підставою для виготовлення і встановлення вивіски.
10.7.4.4. Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в’їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу.
До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємств, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).
10.7.4.5. Якщо основний профіль діяльності підприємств відрізняється від назви вивіски, а також назва вивіски не збігається з юридичним найменуванням підприємства, вивіска вважається рекламою і на її розміщення слід отримати дозвіл.
10.7.5. Художньо-естетичні вимоги до вивіски
10.7.5.1. Комерційні вивіски повинні виконуватися за проектом, погодженим виконкомом селищної ради.
10.7.5.2. Розміри вивісок повинні бути співрозмірними до розмірів будинків (споруд), а зображення і тексти вивісок - пропорційними до загальних розмірів вивіски без спотворення тексту і мовних помилок.
10.7.5.3. Вивіски повинні забезпечувати читабельність на відстані, не менше 3,0 м.
10.7.5.4. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
10.7.6. Вимоги до освітлення вивісок
10.7.6.1. Світлове оформлення вивіски не повинно освітлювати квартири житлових будинків та осліплювати мешканців будинків, на яких розміщуються вивіски. Освітлення вивісками вікон житлових будинків заборонено.
10.7.6.2. При виконанні вивісок можна використовувати поліхромну підсвітку з застосуванням сучасних джерел освітлення: неон, оптоволокняні та оптоелектронні джерела.
10.7.6.3. Інформаційні вивіски державних установ, організацій і підприємств можуть бути виконані без підсвітки.
10.7.6.4. Комерційні вивіски закладів торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування та культури повинні виконуватись із внутрішньою підсвіткою.
10.7.6.5. Світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням.
10.7.7. Технічні вимоги до вивісок
10.7.7.1. Вузли кріплення вивісок до будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них
10.7.7.2. Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт.
10.7.7.3. Вивіски повинні витримувати вітрові навантаження згідно з розрахунком на міцність, виконуватись з врахуванням їх власної ваги.
10.7.7.4. Відповідальність за монтаж (демонтаж) вивісок і їх експлуатацію покладається на власника вивіски.
10.7.7.5. На бічній поверхні вивіски або в правому нижньому куті повинен бути ярлик, який має містити:
- товарний знак або назву підприємства-виробника і контактний телефон;
- дату виготовлення.
10.7.8. Вимоги до проектів вивісок
10.7.8.1. Проектування вивісок здійснюється тільки дипломованими спеціалістами або спеціалізованими організаціями. Проектна документація повинна визначати основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання, т.і.) та обгрунтувати її пропорційність до будівлі (споруди), на якій вона встановлюється.
10.7.8.2. Проект вивіски виконується у такому обсязі:
- фотофіксація припустимого місця розташування вивіски розміром 10 х 15 см;
- паспорт кольорового опорядження фасаду будинку (споруди) (при розміщенні вивіски вище карнизу першого поверху) м 1:100;
- архітектурна прив’язка вивіски до фасаду будинку (м 1 :20 );
- візуалізація вивіски на фасаді;
- ескіз вивіски (м 1:5, 1:10) з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними про використовувані для виготовлення вивіски матеріали;
- деталі шрифтів, логотипів, зображувальних елементів.
10.7.8.3. На поданих проектних матеріалах необхідно обов’язково вказати:
- назву організації замовника;
- назву проектної організації або прізвище та ім’я автора проекту;
- дата виконання проекту.
10.7.8.4. Кінцеве погодження проектів вивісок здійснюється виконкомом селищної ради.
10.7.8.5. Проектну документацію на погодження із супровідним листом подає замовник або автор проекту у двох примірниках, один з яких зберігається в архіві відділу містобудування та архітектури.
10.7.9. Мова вивісок
10.7.9.1. Застосування мови у вивісках здійснюється відповідно до законодавства України про мову.
10.7.10. Відповідальність за незадовільний зовнішній вигляд вивісок та їх демонтаж
10.7.10.1. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність вивісок, їх невідповідність до затверджених проектів, на посадових осіб та громадян (власників вивісок) уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством та цими Правилами.
10.7.10.2. Вивіски, на яких відсутня інформація про зареєстроване найменування особи вважаються рекламою і їх демонтаж здійснюється відповідно до “Порядку демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами “.
10.8.  З метою виключення факторів, які негативно впливають на архітектурно-художній та естетичний зовнішній вигляд селищ 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
10.8.1. Без архітектурно-планувальних завдань та дозволу виконкому селищної ради, встановлювати на вулицях, тротуарах і інших територіях селищ  малі архітектурні форми (кіоски, павільйони, побутові приміщення та інші).
10.8.2. Розвішувати афіші, плакати, об’яви, реклами, стенди, транспаранти, зонти, робити написи на стінах будівель і  малих архітектурних формах (кіоски, павільйони, побутові приміщення та інші), на огорожах, дверях, опорах електроліній, деревах та інших не відведених для цієї мети об’єктах або організовувати роботи по їх розміщенню.
10.8.3. Висаджувати городні культури на прилеглих до домоволодінь територіях, вулицях селищ , парках, скверах, вільних ділянках, зонах відпочинку, газонах та інших, не призначених для цієї мети місцях.
10.8.4. Огороджувати земельні ділянки, сади, палісадники, домоволодіння, підприємства з фасадного боку вулиці без погодження з відділом містобудування та  архітектури.
10.8.5.    Складати будівельний матеріал, паливо тощо на прилеглих вулицях.
10.8.6.    Завалювати місця торгівлі, побутового обслуговування тарою, пакувальними матеріалами.
10.8.7.    Юридичним та фізичним особам встановлювати тимчасові торговельні точки (автомашини, палатки, столики тощо) на площах, вулицях, парках, скверах і в інших невстановлених місцях селищ  без відповідного дозволу виконкому селищної ради.
10.8.8.    Робити до малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, побутові приміщення та інші) прибудови, козирки, загорожі, віконниці не передбачені проектом, використовувати їх під складські цілі.
10.8.9.     Будувати, пристроювати окремі елементи  будівель, змінювати або  демонтувати архітектурні деталі, виконувати перебудову жилих приміщень, балконів та лоджій, їх скління без узгодження з виконкомом селищної ради та без дозволу виконкому селищної ради.
10.8.10.     Розпочинати будівельно-монтажні роботи без влаштування огорожі місця проведення робіт.
10.8.11.     Фарбувати елементи житлових будинків без  погодження з комунальними підприємствами.
10.8.12.     Самовільно розміщувати або розміщувати в невстановлених для цього місцях побутові вагончики, контейнери, ємності, інвентар, пристрої, механізми, транспортні засоби та їх елементи тощо.
10.8.13.     Залишати без нагляду об’єкти незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту та переобладнання.
10.8.14.     Робити написи, малюнки на стінах будівель, споруд, парканах, огорожах, тротуарах, площах, дверях, зупинках громадського транспорту тощо.
10.8.15.     Руйнувати малі архітектурні форми та  елементи благоустрою (засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, технічні засоби регулювання дорожнього руху (світлофори та дорожні знаки),  елементи дитячих, спортивних та інших майданчиків, лави, урни, навіси на зупинках громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки,  декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни  тощо).
10.8.16.     Порушувати правила з утримання, ремонту та руйнувати об’єкти селищної інфраструктури (будівлі та споруди, несучі конструкції будівель та споруд, покриття доріг, тротуарів, площ, елементи зовнішнього освітлення, електроопори, таксофони, фонтани, пам’ятники, скульптури, меморіальні дошки, зелені зони, газони, клумби, квітники тощо).
10.8.17.     Вигулювати собак, кішок та інших тварин в невстановлених  для  цих цілей місцях,  приводити їх в приміщення магазинів, столових, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, сквери, сади, закопувати  трупи тварин на території селищ , купати в ставках та фонтанах, вигулювати собак без повідків та намордників.
10.8.18.     Здійснювати ремонт, обслуговування та миття автомобілів,  мотоциклів та інших  автотранспортних засобів у невстановлених для цього місцях,  крім випадків, коли це необхідно для негайного усунення  аварійно-небезпечної обстановки.
10.8.19.     Влаштовувати стоянки, паркування автотранспортних засобів на газонах, тротуарах, дитячих та спортивних майданчиках залишати автотранспортні засоби на внутрішньоквартальних проїздах, в місцях де вони заважають проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних машин, прибиральної та аварійної техніки.
10.8.20.     Влаштовувати стоянки службового та приватного транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.
10.8.21.     Перекривати без погодження з Житомирськими районними органами ДАІ проїзди між дворами, встановлювати шлагбауми та інші перешкоди, які утруднюють або роблять неможливім рух автотранспорту.
10.8.22.     Захаращувати або перекривати пожежні  проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.


Розділ 11. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОБУТОВОГО, ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ДОВІДКИ ПРО ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ) ЮРИДИЧНИХ ОСІБ”

Проводиться відповідно до рішення 39-ї сесії 5-го скликання Новогуйвинської селищної ради від 19.05.2010р. «Про затвердження Положення про порядок провадження торгівельної діяльності та надання послуг на території Новогуйвинської селищної ради.

Розділ 12. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
НА  ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩ

12.1. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою запобігання та зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших факторів, зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень та  територій селищ  (захищені об’єкти):
житлових будинків та прибудинкових  територій;
лікувальних закладів, закладів освіти, культури;
готелів та гуртожитків;
закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
інших будівель та споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території селищ та груп житлових будинків.
12.2. Шум на захищених об’єктах  при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
В приміщеннях, які розташовані в жилих домах використання телевізорів, магнітофонів та другої звуковідтворювальної апаратури дозволяється тільки при зменшенні рівня звуку, що не турбує спокій мешканців дому. 
12.3. У нічний час з 22 години ночі до 8 години ранку на захищених об’єктах забороняються гучний спів та викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 години, а в святкові та вихідні дні – цілодобово.
12.4. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.
12.5. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
- попередження або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи селищної раду;
- роботи обладнання та механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель, за умов  невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
- відзначення встановлених законом святкових та вихідних днів, Дня селищ  та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету селищної ради, проведення спортивних змагань;
- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у заборонений  час за погодженням з уповноваженим органом виконавчої влади селищної ради.
12.6.  Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.
12.7. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за  100 метрів від лікарень, культових  споруд, навчальних закладів, інших громадських споруд та житлових будинків.
12.8. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.
12.9.  Забороняється стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 06.00 год.

Розділ 13. ЗАБОРОННІ ДІЇ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН, ВСТАНОВЛЕНІ ЦИМИ ПРАВИЛАМИ

13.1 Підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності, фізичним особам, приватним підприємцям  та громадянам на об’єктах благоустрою забороняється:
13.1.1 Виконувати на території селищ  земляні або підготовчі роботи без рішення виконкому селищної ради, виданому в установленому порядку, при:
-  будівництві нових та розширенні діючих об’єктів;
-  встановлені тимчасових або постійних огорож, парканів;
-  розкопуванні грунту під будь – які види робіт на його планування;
-  розритті дорожнього  покриття, тротуарів, бордюрів;
-  реконструкції, реставрації, переобладнанні об’єктів благоустрою;
-  поточному та капітальному ремонті об’єктів благоустрою;
-  знесенні будівель та споруд;
-  встановленні павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, лав,  рекламоносіїв, інших споруд;
-  ліквідації аварій на інженерних мережах;
-  інше.
13.2  Продовжувати виконання земляних та відновлювальних робіт, якщо термін згідно дозволу закінчився, або подовжувати термін дозволів на виконання земляних робіт без вагомих підстав.
13.3  Несвоєчасно виконувати роботи по відновленню елементів благоустрою після виконання земляних або  підготовчих робіт.
13.4  Порушувати правила утримання закріпленої або відведеної території та забезпечення належного санітарного стану.
13.5 Захаращувати та несвоєчасно прибирати прибудинкові, відведені або закріплені території від побутових, будівельних відходів, снігу, криги, скошеної трави, листя, деревини, гілок тощо.
13.6  Вивіз транспортними засобами та скидання різного роду сміття, будівельних відходів, у невстановлених для цього місцях.
13.7  Несвоєчасно очищати з урн, контейнерів, сміттєзбірників  та не дотримуватись термінів вивезення сміття. 
13.8 Смітити на вулицях, дворах, у парках, скверах, громадських та інших місцях  загального користування.
13.9 Складання  на  прибудинкових територіях,   вулицях,   в дворах, на кладовищах, зупинках громадського транспорту, сходових клітках будинків, підвалах, горищах, біля водоймищ, в місцях масового відпочинку людей, на територіях зелених насаджень різного роду сміття, будівельні відходи тощо.
13.10 Несвоєчасно прибирати дорожнє покриття ( у межах відведених або закріплених територій)  вулиць, проїздів, тротуарів, зеленої зони, зони відпочинку, берегової смуги водоймища.  
13.11 Викидати з балконів, лоджій, вікон будинків будівельні відходи, недопалки та різного роду сміття.
13.12 Викидати, вивозити або звалювати сміття, відходи,  траву, гілки, листя, тару, деревину, будівельні відходи тощо та влаштовувати звалища  в невстановлених для цього місцях.
13.13 Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, на прибудинкових територіях та за межами власних помешкань.
13.14 Передчасно виносити та залишати без догляду сміття та відходи у місцях зупинки сміттєвозів та на території селищ .
13.15  Зберігати товар та вільну тару поблизу кіосків, павільйонів та магазинів.
13.16 Несвоєчасно вивозити матеріали, будівельні відходи та сміття від розбирання, реконструкції, переобладнання та ремонту будівель, споруд, квартир та кімнат.
13.17 Відсутність діючих договорів на вивіз сміття та його знешкодження.
13.18  Відсутність оплати за вивіз сміття.
13.19 Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати  дерева, кущі, газони тощо.
13.20 Зносити зелені насадження без дозволу виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради.
13.21 Спалювати суху рослинність, сміття, листя, гілки та відходи виробництва та інших речовин, розпалювати багаття на території селищ  .
13.22 Підвішувати на деревах гамаки, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, які можуть пошкодити дерева.
13.23 Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження, рвати квіти, ламати гілки дерев.
13.24 Випасати худобу, вигулювати і дресирувати  собак в невстановлених  для цього місцях.
13.25 Порушувати правила розміщення малих архітектурних форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.
13.26 Самовільно, без відповідного дозволу, встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, стенди, плакати, транспаранти, зонти, торгові лотки, павільйони, кіоски, огорожі.
13.27 Будувати, пристроювати окремі елементи  будівель, змінювати або  демонтувати архітектурні деталі, виконувати перебудову жилих приміщень, балконів та лоджій, їх скління, встановлення сателітарних антен без узгодження з балансоутримувачем та виконкомом селищної ради.
13.28 Розпочинати будівельно-монтажні роботи без влаштування огорожі місця проведення робіт.
13.29 Фарбувати елементи житлових будинків без узгодження з комунальним підприємством.
13.30 Самовільно розміщувати або розміщувати в невстановлених для цього місцях побутові вагончики, контейнери, ємності, інвентар, пристрої, механізми, транспортні засоби та їх елементи тощо.
13.31 Залишати без нагляду об’єкти незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту та переобладнання.
13.32  Робити написи, малюнки на стінах будівель, споруд, парканах, огорожах, тротуарах, площах, дверях, зупинках громадського транспорту тощо.
13.33  Руйнувати малі архітектурні форми та  елементи благоустрою (засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, технічні засоби регулювання дорожнього руху (світлофори та дорожні знаки),  елементи дитячих, спортивних та інших майданчиків, лави, урни, навіси на зупинках громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки,  декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни  тощо).
13.34 Розміщувати оголошення, рекламу, афіші, газети, плакати, агітаційні матеріали у невстановлених для цього місцях або організовувати роботи по їх розміщенню.
13.35 Порушувати правила з утримання, ремонту та руйнувати об’єкти селищної інфраструктури (будівлі та споруди, несучі конструкції будівель та споруд, покриття доріг, тротуарів, площ, шляхопроводів та їх конструктивних елементів на всій території селищ , елементи зовнішнього освітлення, електроопори, таксофони, басейни, фонтани, пам’ятники, скульптури, меморіальні дошки, зелені зони, газони, клумби, квітники тощо).
13.36 Посипати сіллю сніг та лід на тротуарах, проїзних частинах та зелених зонах.
13.37  Утримувати  незареєстрованих собак, кішок та хижих  тварин. 
13.38 Вигулювати собак, кішок та інших тварин в невстановлених  для  цих цілей місцях,  приводити їх в приміщення магазинів, столових, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, сквери, сади, закопувати  трупи тварин на території селищ , купати в озері та фонтанах, вигулювати собак без поводків та намордників.
13.39 Здійснювати ремонт, обслуговування та миття автомобілів,  мотоциклів та інших  автотранспортних засобів у невстановлених для цього місцях,  крім випадків, коли це необхідно для негайного усунення  аварійно-небезпечної обстановки.
13.40 Влаштовувати стоянки, паркування автотранспортних засобів на газонах, тротуарах, дитячих та спортивних майданчиках, залишати автотранспортні засоби на внутрішньоквартальних проїздах, в місцях де вони заважають проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних машин, прибиральної та аварійної техніки.
13.41 Влаштовувати стоянки службового та приватного транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.
13.42 Перекривати без погодження з органами  ДАІ та виконкомом селищної ради проїзди між дворами, встановлювати шлагбауми та інші перешкоди, які утруднюють або роблять неможливім рух автотранспорту.
13.43 Захаращувати або перекривати пожежні  проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків. 
13.44 Самовільно без погодження з органами ДАІ  та розпорядження органів місцевого самоврядування, перекривати повністю або частково рух автотранспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху.
13.45 Виносити автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучі матеріали та розчини, засмічувати вулиці  внаслідок переповнення кузова матеріалами, забруднювати вулиці селищ , дворові та інші території селищ  брудом, що вивозиться на колесах техніки з будівельних майданчиків, полів, дворів і інших територій, які знаходяться в забрудненому стані.
13.46 Скидати в зливну та дощову каналізацію виробничі стоки, нафтопродукти, сміття, відходи, пісок та інше.
13.47 Знаходження на зупинках громадського транспорту та  проїзд у транспорті загального користування у брудному одязі.
13.48  Допускати   забруднювання тваринами  квартир, сходових кліток та інших місць загального користування, тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків ( у разі забруднення, власник повинен прибрати за своєю твариною).

Розділ 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩ  НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

14.1 Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративне правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Новогуйвинської селищної ради.
14.2 До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягуються особи винні у:
1) порушенні  встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проектуванні об’єктів благоустрою селищ  з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
3) порушенні  встановлених  законодавством  екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;
4) порушенні правил благоустрою території селищ ;
5)порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;
6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою  селищ ;
7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою селищ ;
8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення селищ , крім випадків передбачених ст.. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
9) забрудненні (засміченні) території селищ ;
10) неналежному утриманні об’єктів та елементів  благоустрою, у тому числі покриття доріг, тротуарів, освітленні територій селищ  тощо.
Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
14.3 Протоколи за фактом порушення вимог Правил благоустрою складають відповідно до власних повноважень працівники комунальних підприємств, органів внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічної служби, громадського контролю у сфері благоустрою.
14.4 Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.152 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” відповідно до ст.255 Кодексу складають  посадові особи, уповноважені рішенням виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради. 
14.5 Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил настає згідно із ст.152 Кодексу України „Про адміністративні правопорушення”.
14.6 Протоколи складаються на громадян, власників об’єктів благоустрою, керівників підприємств, організацій або установ, торгових  точок, відповідальних осіб, відповідно до функціональних обов’язків, а також на інших осіб яких керівники підприємств, організацій або установ зобов’язали підтримувати прилеглу або закріплену територію в належному санітарному стані, ремонтувати чи утримувати об’єкти та елементи благоустрою.
14.7 Протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою з відшкодуванням за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, складають відповідно до власних повноважень інспектори благоустрою Новогуйвинської селищної ради..
14.8 У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.
14.9 Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженою наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 26.10.2006 № 356.
Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється за окремою методикою, яка затверджується органом з питань житлово-комунального господарства.
14.10 У разі  якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єктів благоустрою.
14.11 Притягнення осіб винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов’язку відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок порушення вимог законодавства.
14.12  Відповідальність за самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими довідковими матеріалами або інформацією на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець.

Розділ 15. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ   БЛАГОУСТРОЮ СЕЛИЩ.

15.1. Контроль у сфері благоустрою селищ спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами   без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
15.2. Контроль за станом благоустрою селищ, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищна рада покладає на уповноважених осіб.
15.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом:
1) проведення перевірок території;
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
15.4. Громадський контроль у сфері благоустрою селища здійснюється  інспекторами благоустрою селищ.  Інспектори благоустрою селищ:
1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою селища;
2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
3)надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою селища у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;
4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
15.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 16.  ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО -  ПРАВОВИХ АКТІВ,
НА ОСНОВІ  ЯКИХ ДІЮТЬ  ПРАВИЛА

16.1. Правила розроблені на основі:
-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України "Про благоустрій населених пунктів"
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
-  Закону України "Про планування і забудову територій";
-  Закону України "Про оренду  державного та  комунального майна";
-  Закону України "Про рекламу”;
-  Закону України "Про відходи";
-  Закону України "Про звернення громадян";
-  Закону України "Про автомобільні дороги";
-  Закону України "Про автомобільний транспорт";
-  Закону України "Про  охорону культурної  спадщини";
-  Закону України "Про охорону  праці";
-  Закону України "Про житлово-комунальні послуги";
-  Закону України "Про охорону навколишнього  природного середовища";
-  Закону України "Про екологічну експертизу";
- Закону України "Про  органи самоорганізації населення″;
- Цивільного кодексу України;
-  Кодексу України про адміністративні  правопорушення;
-  Земельного кодексу України;
-  Водного кодексу України;
-    Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 ″ Про затвердження Порядку видалення дерев,  кущів, газонів і квітників у населених пунктах″;
-    Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.06 р. № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України″;
-    Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.06 р. № 414 "Про затвердження Методики визначення відновлювальної вартості зелених насаджень″;
-    Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.06 р. № 302 "Про затвердження зразків акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень″; 
-    Наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.03 р. № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою";
-    Наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.05 р. № 121 "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні″;
-    Наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 11.11.05 р. № 160 "Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою несених пунктів″;
-    Наказу державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.01 р. № 226 "Про затвердження Інструкції з технічної  інвентаризації  зелених насаджень у селищ х та                                                                                                                          селищах міського типу України";
-    Наказу Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального господарства України від 16.01.07 р. № 7 "Про затвердження Положення про громадський  контроль в сфері благоустрою населених пунктів".