РОЗПОРЯДЖЕННЯ 04 квітня 2016 р. № 30-ос Про зупинення рішення сесії Новогуйвинської селищної ради від 30.03.2016р.

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 квітня 2016 р. смт.Новогуйвинське № 30-ос

Про зупинення рішення сесії

Новогуйвинської селищної ради від 30.03.2016р.

У відповідності до ч. 4 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд селищної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Враховуючи вищевикладене та відповідно до ч.4 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Зупинити рішення 6-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради від 30 березня 2016 року, а саме:

- «Про розгляд заяви Митрошина Л.П.» (обґрунтування зауважень додається).

2. Призначити 7-у сесію сьмого скликання Новогуйвинської селищної ради на 14 квітня 2016 року о 15.00 год. в залі засідань селищної ради, з порядком денним:

1. Повторний розгляд рішення 6-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради від 30 березня 2016 року «Про розгляд заяви Митрошина Л.П.» із обґрунтуванням зауважень.

2. Земельні питання.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

Обгрунтування зауважень по

рішенню 6-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради

від 30 березня 2016 року «Про розгляд заяви Митрошина Л.П.»

Дане рішення не відповідає чинному законодавству України, а саме:

1. Відповідно до частини третьої статті 13 Конституції України: "Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству".

"Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства" (частина п'ята статті 319 Цивільного кодексу України).

Згідно до ч. 3 ст. 13 Конституції України, власність зобов'язує та не повинна використовуватись на шкоду людині та суспільства.

Отже, власник квартири повинен при здійсненні своїх прав власності не порушувати права та законні інтереси інших громадян. У випадку, якщо власник через неналежне здійснення своїх прав власності порушує права інших громадян, то особи, права яких порушуються, мають усі підстави для захисту своїх прав та законних інтересів у судовому порядку (частина перша статті 55 Конституції України).

Так, частинами другою і третьою статті 386 Цивільного кодексу України передбачені наступні правові можливості захисту від порушення своїх прав з боку інших осіб: " Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди".

Згідно ст. 191 Цивільного кодексу України "Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном."

Згідно ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 152 Житлового кодексу України переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів.

Згідно ст. 177 Житлового кодексу України громадяни зобов'язані забезпечувати схоронність жилих приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, до об'єктів благоустрою, додержувати правил утримання жилого будинку і придомової території, правил пожежної безпеки, додержувати чистоти і порядку в під'їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках і в інших місцях загального користування.

Дії Митрошина Л.П. суперечать вимогам ст. 383 ЦК України, якою передбачено, що власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушить санітарно-технічні вимоги і правила експлуатації будинку.

Крім того, згідно судово-будівельної експертизи встановлено порушення з боку Митрошина Л.П.

У відповідності до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Селищний голова З.Г.Гончаренко