Виконком грудень 2015 р.

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
від ____________ 2015 року
Про призначення  відповідальної особи 
за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію 
актів цивільного стану
1. Відповідно до ст. 6 п.3 Закону України “Про державну реєстрації актів цивільного стану” та п. 6.2.4. Інструкції з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03.09.2002р. № 81/5 призначити відповідальним за зберігання бланків свідоцтв, за погодженням з відділом державної реєстрації актів цивільного стану Житомирського районного управління юстиції,  секретаря селищної ради Каменську Інну Іллівну
          Зразок підпису відповідальної особи
2. На час відсутності секретаря селищної ради, відповідальність за зберігання бланків свідоцтв, згідно до п. 6.3 Інструкції покласти на заступника селищного голови з виконавчої роботи _______________________________
          Зразок підпису відповідальної особи _____________
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому №___ від __________р.
Селищний голова З.Г.Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
від  _____________ 2015 року №_____
Про затвердження відповідальної особи 
за ведення нотаріальних дій
Відповідно до ст.37 Закону України «Про нотаріат» відповідальною особою  за ведення нотаріальних дій покласти на секретаря виконавчого комітету Каменську Інну Іллівну:
Зразок підпису відповідальної особи
На час відсутності даної особи, та прийому громадян в смт.Озерне відповідальність за ведення нотаріальних дій покласти на селищного голову Гончаренко Зою Григорівну та заступника селищного голови  - _____________________:
Зразок підпису відповідальної особи _____________
Селищний голова З.Г.Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
Від  _____ ____ 2015 року №______
Про призначення особи, відповідальної за 
ведення військового обліку та призначення 
особи, яка буде виконувати ці обов’язки в період 
відпустки або хвороби основної особи.
Заслухавши інформацію секретаря Новогуйвинської селищної ради Каменської І.І. про порядок організації військового обліку військовозобов’язаних і призовників, згідно з Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 377 від 09.06.94р., виконком Новогуйвинської селищної ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Призначити відповідального за облік військовозобов’язаних і призовників, проживаючих на території Новогуйвинської селищної ради начальника військово-облікового столу Шелест Р.В. На час її відпустки або хвороби призначити відповідального інспектора військово-облікового столу Колесник Л.М.
2. В практичній роботі з питань військового обліку керуватися:
- Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 18.06.99р.
- Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №77 від 09.06.94р.
- Наказом Міністра Оборони України № 166 від 26.05.96р. “Про затвердження інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, затвердженої наказом від 27.06.96р. № 166.
- Іншими нормативними актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради      Каменську І.І. 
Голова виконкому З.Г. Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
від  _________ 2015 року                      №
Про надання дозволу на розміщення об’єкту торгівлі 
Ознайомившись  із заявами:            щодо надання дозволу на здійснення торгівлі , обговоривши дане питання та керуючись пп.1 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Новогуйвинської селищної ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Надати дозвіл на торгівлю:  ФОП      ______________
2. Зобов’язати заявників вчасно сплачувати податки і збори та дотримуватись     правил торгівлі.
 Селищний голова З.Г. Гончаренко
 НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ
  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ
Від __________  2015 року
Про затвердження актів обстеження 
зелених насаджень, що підлягають 
видаленню
Заслухавши інформацію   заступника селищного голови Паньківа О.Б. щодо затвердження актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню згідно заяв:
Обговоривши дане питання та керуючись вимогами постанови КМУ від 1 серпня 2006 року №1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, виконком Новогуйвинської селищної ради 
В И Р І Ш И В:
1. Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню – №  від __.2015р затвердити ( акти додаються)
2. Згідно актів обстежень зелених насаджень видати ордери на видалення зелених насаджень 
3. Організацію видалення зелених насаджень доручити заявникам. Видалення зелених насаджень виконувати з дотриманням встановлених заходів безпеки.
4.Видалені зелені насадження передати Новогуйвинському ВЖРЕКП та  БУ №3 в смтОзерне для внутрішніх потреб в якості дров.
5.Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний  голова З.Г.Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
Від ___________2015 року
Про план роботи виконавчого комітету
 селищної ради на перший  квартал 2016 року
Заслухавши інформацію  секретаря селищної ради Каменської І.І. про план роботи виконавчого комітету селищної ради на перший  квартал 2016 року, керуючись пп.1 п.а ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради 
В И Р І Ш И В:
Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на перший  квартал 2016 року  (план роботи додається).
Селищний голова З.Г.Гончаренко
ПЛАН    РОБОТИ
виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради
на перший квартал 2016 року
1. Перелік питань на розгляд виконавчого комітету.
Січень  - __.01.2016р
1. Про графік прийому громадян
2. Про продовження комплексної Програми профілактики злочинності по Новогуйвинській селищній раді на 2011-2017 роки
3. Про стан виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на території селищної ради
4. Про закріплення відповідальних по догляду за памятками культури та Братською могилою
5. Про уточнення квартирної черги.
6. Про розгляд заяв громадян
Лютий – __02.2016р.
1. Про стан роботи комунальних підприємств селищної ради, щодо ліквідації заборгованості за комунальні послуги.
2. Про  підсумки роботи бібліотек селищної ради в 2015р та плану роботи на 2016р
3. Про  підсумки роботи будинку культури смт.Новогуйвинське в 2015р та плану роботи на 2016р.
4. Про затвердження плану роботи по наведенню санітарного стану на території селищної ради.
     5.  Про розгляд заяв громадян
Березень – __.03.2016р.
1. Про організацію роботи дитячих закладів селищної ради
2. Про упорядкування кладовища
3. Про  план роботи виконкому на 2-й квартал 2016р.
4. Про розгляд заяв громадян
2. План роботи громадських формувань
Третя середа місяця-засідання опікунської ради
По мірі необхідності-засідання адміністративної комісії
Березень- засідання комісії у справах неповнолітніх
3.Перелік основних заходів організаційно-масової роботи
1.Про організацію заходів по підтриманню громадського порядку під час проведення Новорічних та Різдвяних святкувань
2. Організація та проведення святкування 8-го Березня
3. Організація та проведення святкування Дня комунального господарства
Секретар                            І.І.Каменська
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Житомирської області Житомирського району
Проект
Р І Ш Е Н Н Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
від                 2015 року                                          №__
Про затвердження Порядку подання
та розгляду розрахунків економічно
обґрунтованих витрат на виробництво
(надання) житлово-комунальних послуг
для встановлення тарифів на ці послуги
Для забезпечення контролю за діяльністю підприємств житлово-комунальних господарств та встановлення прозорих тарифів на відповідні послуги, з метою формування нормативної бази для переходу на економічно обґрунтовані тарифи та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись ст. ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування України»,   Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про теплопостачання». виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Порядок подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на ці послуги згідно додатку (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови та економіста селищної ради 
 Селищний голова :                        З.Г.Гончаренко
Додаток
до рішення виконкому
від             2015р № ____
ПОРЯДОК
подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг для встановлення тарифів на ці послуги
1.Загальні положення
1.1Цей Порядок встановлення (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги (далі –Порядок) визначає процедуру підготовки, обґрунтування і подання пропозицій щодо розгляду розрахункових матеріалів та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги, які виробляються та надаються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності на території Новогуйвинської селищної ради.
 1.2 Порядок розроблений на підставі ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ,  Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» ,  Закону України «Про теплопостачання». 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на комунальні послуги і послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
Комунальні послуги – це результат господарської діяльності , спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою , водовідведенням , газо- та електропостачанням ,опаленням , а також вивезенням побутових відходів у порядку встановленому законодавством.
1.3 Порядок визначає процедуру надання , розгляду , перевірки та затвердження (погодження) тарифів на житлово-комунальні  та інші послуги та її розрахунки ( далі - Розрахунки). 
2. Порядок надання розрахунків.
2.1 Суб’єкти господарювання, які виконують (виробляють) житлово-комунальні послуги, щоквартально здійснюють аналіз відшкодування діючими тарифами витрат на виробництво та реалізацію послуг. Під час проведення аналізу встановлюється відповідність фактичних якісних та кількісних показників житлово-комунальних послуг нормативним, досліджуються складові собівартості в порівнянні до статей економічно-обґрунтованих планових витрат.
2.2 При встановленні за підсумками проведеного аналізу невідповідності діючих тарифів рівню економічно обґрунтованих фактичних витрат на виробництво та реалізацію житлово-комунальних послуг більш ніж на десять відсотків, суб’єкт господарювання має право звернутися до виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради з письмовою заявою про необхідність перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги з метою приведення їх у відповідність до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво і реалізацію.        До письмової заяви обов’язково додається лист по обґрунтуванню необхідності зміни тарифів з посиланням на нормативно-правові акти та матеріали проведеного економічного аналізу витрат на виробництво і реалізацію житлово-комунальних послуг. 
Виконавчий комітет Новогуйвинської селищної  ради (регуляторний орган) протягом 30 календарних днів з дати отримання розглядає заяву на  засіданні постійної депутатської комісій Новогуйвинської селищної  ради з питань економічного розвитку та ЖКХ  при обов’язковій присутності заявника з послідуючим розглядом на черговому засіданні виконавчого комітету. 
 Перед зверненням до виконавчого комітету із заявою про необхідність перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги для усіх або окремої групи споживачів, суб’єкт господарювання у передбачених законом випадках письмово звертається до Державної інспекції з контролю за цінами в Житомирській області з метою отримання висновку щодо економічного обґрунтування розрахунків планових витрат на виробництво та реалізацію житлово-комунальних послуг.
 Після отримання висновку інспекції з контролю за цінами суб’єкт господарювання надає до виконавчого комітету Новогуйвинської селищної  ради розрахункові матеріали економічно-обґрунтованих витрат на виробництво та реалізацію житлово-комунальних послуг.
   2.3  Для прийняття рішень щодо затвердження (погодження) цін/тарифів, які регулюються виконавчим комітетом селищної ради подаються такі документи:
- лист щодо обґрунтування необхідності зміни тарифів разом з аналізом відшкодування діючими тарифами фактичних витрат на виробництво та реалізацію послуг;
- річний план виробництва житлово-комунальних послуг з урахуванням їх фактичного та прогнозованого надання;
- стандарти, нормативи, норми та технологічні регламенти щодо виробництва послуг;
- розрахунок планових витрат з операційної діяльності, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат та фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю, з техніко-економічним обґрунтуванням всіх статей;
- копії документів, підтверджуючих вартість енергоносіїв, паливно-мастильних та інших матеріалів;
- копії договорів з організаціями, підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, укладених для здійснення основної діяльності;
-  розрахунок витрат, пов’язаних із оплатою податку на прибуток;
- програма розвитку підприємства, до якої повинні входити: план інвестицій з додатком проектно-кошторисної документації на виконання передбачуваних вкладень з визначенням джерел інвестиційних ресурсів і строків реалізації проектів;
- перелік заходів з енергозбереження та скороченню непродуктивних втрат підприємства з розрахунком економічного ефекту від їх впровадження та впливу на рівень тарифу;
-  проект нових розмірів тарифів для кожної групи споживачів;
- пропозиції щодо строку дії тарифів та обґрунтування запропонованого строку;
- висновок Державної інспекції з контролю за цінами щодо економічного обґрунтування розрахунків у передбачених законом випадках.
   Розрахунки на вказані послуги повинні бути виконанні на підставі відповідних нормативних актів та методичних рекомендацій.
   Всі документи, що подаються до виконавчого комітету, повинні бути підписані керівником , головним бухгалтером суб’єкта господарювання та завірені в установленому законодавством порядку. 
Даний перелік є обов’язковим і може бути доповнений при необхідності під час розгляду матеріалів на запит регуляторного органу при підготовці висновку.
У випадку, якщо матеріали не відповідають встановленому обов’язковому переліку, регуляторний орган має право відмовити в розгляді матеріалів та надсилає на адресу суб’єкта господарювання листа з обґрунтуванням такої відмови.
3.Порядок розгляду та перевірки наданих документів.
3.1 Документи для прийняття рішень про ціни/тарифи розглядаються у місячний термін з дня надходження до Новогуйвинської селищної ради всіх необхідних матеріалів.
3.2 У разі подання не в повному обсязі або економічно необґрунтованих матеріалів, повернення поданих розрахунків на доопрацювання або запит додаткових матеріалів здійснюється Новогуйвинською селищною  радою протягом 10 днів з дня отримання відповідних документів.
Якщо протягом 20 днів з дня направлення запиту  необхідні матеріали не надаються,  документи повертаються  без розгляду.
3.3 Протягом 20 днів з дня отримання доопрацьованих матеріалів здійснюється їх перевірка та готується проект рішення виконавчого комітету селищної ради про затвердження/погодження нових тарифів. 
3.4 Згідно з чинним законодавством, відповідно до Статуту територіальної громади Новогуйвинської селищної ради  проводяться  громадські слухання або будь-які інші форми відкритих обговорень проекту регуляторного акта щодо встановлення/затвердження цін/тарифів. 
Дата, час і місце проведення відкритих обговорень повідомляється населенню селищ  не пізніше ніж за два дні до їх проведення.
До учасників проведення відкритих обговорень обов’язково залучаються представники громадськості та депутати селищної ради.
 За результатами проведення процедури обговорення проекту регуляторного акту розробник розглядає одержані зауваження і пропозиції, враховує їх повністю чи частково або мотивовано відхиляє.
3.5 Ціни/тарифи набувають чинності  через 30 днів з моменту офіційного оприлюднення рішення, якщо інше не передбачено при прийнятті рішення.
Секретар                                    І.І.Каменська
  НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ   ВИКОНКОМУ
Від _________ 2015 року
Про призначення відповідальної особи 
за відомчий архів та  затвердження 
експертної комісії
Заслухавши голову селищної ради З.Г.Гончаренко, щодо призначення відповідальної особи за відомчий архів , затвердження експертної комісії по ведення номенклатурних справ та обговоривши дане питання, керуючись ст..52-54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Призначити секретаря селищної ради Каменську  І.І. відповідальною за відомчий архів
2.  Створити експертну комісію для ведення номенклатурних справ 
 у складі:
- __________- голова комісії
- Каменська І.І. -секретар
- Приведьон В.М.
- Тарасюк Т.В.
- Шелест Р.В.
Селищний голова З.Г. Гончаренко
  НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ   ВИКОНКОМУ
Від ____________ 2015 року
Про покладення обов’язків за
 ведення обліку реєстрації проживаючих
 в приватному секторі
Заслухавши голову селищної ради Гончаренко З.Г., щодо  покладення обов’язків за ведення обліку реєстрації проживаючих в приватному секторі селищної ради, керуючись ст..52-54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
 Покласти обов’язки за ведення обліку реєстрації проживаючих в приватному секторі Новогуйвинської селищної ради на працівників військового столу: начальника Шелест Р.В. та інспектора Колесник Л.М.  
Селищний голова З.Г. Гончаренко
 НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ
від _________ 2015 року № 
Про покладання обовязків 
по веденню кадрової роботи
Новогуйвинської селищної ради
З метою впорядкування кадрової роботи Новогуйвинської селищної ради та відповідно до Постанови КМУ №912 від 02.08.1996р. «Про затвердження типового положення про кадрову роботу служби органів виконавчої влади», виконком Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И В:
Обов’язки по веденню питань кадрової роботи Новогуйвинської селищної ради  покласти на заступника селищного голови - _____________
Селищний голова З.Г. Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНКОМУ
від _______________ 2015  року №______
Про розподіл обов?язків між селищним
головою, заступниками селищного голови 
та секретарем
Заслухавши інформацію селищного голови З.Г.Гончаренко., яка ознайомила із розподілом обов?язків між селищним головою, заступниками селищного голови та секретарем, керуючись ст..52-54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради
В  И  Р  І  Ш  И  В:
Розподіл обов?язків між головою селищної ради, заступниками селищного голови, секретарем селищної ради затвердити.
РОЗПОДІЛ ОБОВ?ЯЗКІВ:
Селищний голова.
Організація роботи виконавчого комітету, координація діяльності заступників голови, секретаря, головних спеціалістів селищної ради, членів виконкому, організація виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління, питання розподілу коштів по селищному бюджету і використання коштів на рахунку селищної ради та її бюджетних організацій, комплексного економічного і соціального розвитку, видає розпорядження від імені виконавчого комітету селищної ради. Надає допомогу в роботі постійної комісії    –  з питань планування, бюджету та фінансів.
 заступник селищного голови (з питань економіки та житлово-комунального господарства)
В разі відсутності селищного голови за його розпорядженням виконує обов’язки селищного голови, вирішує питання житлово-комунального господарства, економіки, підприємницької діяльності та санітарно-екологічні питання. Координує роботу постійних депутатських комісій: з питань планування, бюджету та фінансів; з питань житлово-комунального господарства, економіки та підприємницької діяльності, земельну комісію. Очолює та координує тендерний комітет, організовує капітальні та поточні ремонти та підписує акти виконання даних робіт.
Заступник селищного голови по виконавчій роботі.
В разі відсутності селищного голови за його розпорядженням  виконує  обов?язки селищного голови. В разі відсутності секретаря селищної ради виконує обов’язки секретаря виконкому. Є матеріально-відповідальною за збереження матеріалів та майна селищної ради. Вирішує організаційні питання 
та питання соцзаконності, охорони громадського порядку громадян. Координує роботу постійних депутатських комісій:  з питань освіти, роботи з молоддю, соц.захисту та медичного забезпечення; з питань правопорядку та законності; комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики. Відповідає за кадрові питання, охорону праці, протипожежну безпеку, цивільну оборону, культурно-масові заходи і спорт. Держить на контролі дітей-сиріт.
Секретар.
Відповідає за підготовку матеріалів на розгляд сесії та  виконавчого комітету; оформлення протоколів засідань сесії, виконавчого комітету та забезпечення доведення до виконавців прийнятих рішень ради та виконавчого комітету. Веде прийом громадян, та виконує роботи пов’язані з нотаріальними діями, веденням та оформленням документів ДРАЦС. Відповідає за архів.
Селищний голова З.Г. Гончаренко
 НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ
Від ____________ 2015 року № 
Про присвоєння юридичної адреси 
Розглянувши заяви  про присвоєння юридичної адреси, керуючись  пп. 8 п.а  ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Новогуйвинської селищної ради 
В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти юридичну адресу земельній ділянці а саме: 
2. Рекомендувати замовникам оформити документи згідно чинного Законодавства
Селищний голова З.Г. Гончаренко

ДОПОВНЕНО 01.12.2015р.

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

від ____________ 2015року №___

Про розгляд заяв щодо надання юридичної адреси

Розглянувши заяви: Кучківського С.П., Закусило П.І., Таран Г.М., Мазур М.М., щодо присвоєння юридичної адреси, обговоривши дане питання та керуючись пп. 8 п.а ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Присвоїти юридичну адресу:

- житловому будинку та земельній ділянці, що перебуває у власності Кучківського С. П., а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Новогуйвинська, 4;

- житловому будинку та земельній ділянці, що перебуває у власності Закусила П. І., а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Зелена, 12;

- житловому будинку та земельній ділянці, що перебуває у власності Таран Г. М., саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Армійська, 18 а, (вул. Армійська, 20);

- житловому будинку та земельній ділянці, що перебуває у власності Мазур М. М., а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Армійська, 26.

2. Заявникам оформити документи згідно чинного Законодавства.

Селищний голова З.Г. Гончаренко