Виконком 21.07.2016 року

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

від _____ липня 2016 року №___

Про затвердження актів обстеження

зелених насаджень, що підлягають

видаленню

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньків О.Б., щодо затвердження актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню згідно заяви Олейник А.С., мешканця смт. Новогуйвинське вул. Миру 13а, кв.56 щодо видалення 1-го аварійного дерева, що росте біля його гаражу по вул..Лісовій. Обговоривши дане питання та керуючись вимогами постанови КМУ від 1 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню – №__ затвердити;

2. Згідно актів обстежень зелених насаджень видати ордери на видалення зелених насаджень;

3. Відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню згідно постанови КМУ від 01.08.2006 р. №1045 п.6 – не проводити.

4. Організацію видалення зелених насаджень доручити заявникам. Видалення зелених насаджень виконувати з дотриманням встановлених заходів безпеки.

5. Видалені зелені насадження передати Новогуйвинському ВЖРЕКП для внутрішніх потреб в якості дров.

6. Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

Селищний голова З. Г. Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

від ____________ 2016 року №___

Про переведення дачного (садового)

будинку в житловий будинок

Розглянувши заяви: Дворецької Т.С.,Тулубінської Л.Д., Ханчиш С.С., Леонова В.М., щодо переведення дачного (садового) будинку в житловий, обговоривши дане питання, керуючись ст. 31,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.2-5 «Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки», затвердженого Постановою КМУ №321 від 29.04.2015р. виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Перевести садовий будинок у жилий, що належить гр.:

- Дворецькій Тетяні Станіславівні та розташований за адресою: Житомирська область Житомирський район Новогуйвинська селищна рада садівницьке товариство «Заводське» № 84.

- Тулубінській Ларисі Дмитрівні та розташований за адресою: Житомирська область Житомирський район Новогуйвинська селищна рада садівницьке товариство «Заводське» № 45.

- Ханчиш Сергію Сергійовичу та розташований за адресою: Житомирська область Житомирський район Новогуйвинська селищна рада садівницьке товариство «Заводське» № 51.

- Леонову Василю Миколайовичу та розташований за адресою: Житомирська область Житомирський район Новогуйвинська селищна рада садівницьке товариство «Заводське» № 343.

2. Рекомендувати заявнику звернутися в реєстраційну службу для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

Селищний голова З. Г. Гончаренко
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від «____» ____________ 2016 року №

Про розгляд заяви Гусак В.В. щодо об'єднання

особових рахунків на кв. 43 буд. 13-а

по вул. Миру (9 П'ятирічки) в смт Новогуйвинське

Ознайомившись завою Гусак В.В. щодо об'єднання особових рахунків на кв. 43 буд. 13-а по вул. Миру (9 П'ятирічки) в смт Новогуйвинське, які були розділені рішенням Житомирського районного суду від 28.04.1998р. та обговоривши дане питання, керуючись ст.____ Закону України про місцеве самоврядування в Україіні, виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Відмовити Гусак Вікторії Василівні в наданні дозволу на обєднання особових рахунків на кв. 43 буд. 13-а по вул. Миру (9 Пятирічки) в смт Новогуйвинське.

2. Рекомендувати гр. Гусак В.В. для вирішення даного питання звернутися до суду.

Селищний голова Гончаренко З.Г.

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

прект

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від 21 липня 2016 року №

Про затвердження Комплексної програми

профілактики злочинності на території

Новогуйвинської селищної ради на 2016-2020рр.

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Руцької Л.А. та з метою забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення зниження її рівня на основі чітко визначених пріоритетів, керуючись пп.7 п.б ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Комплексну програми профілактики злочинності на території Новогуйвинської селищної ради на 2016-2020 роки (додається).

2. Виконавчому комітету регулярно розглядати питання по виконанню заходів, передбачених Програмою.

3. Рекомендувати селищній раді, в межах фінансової можливості, передбачити в бюджеті селищної ради можливе фінансування витрат, пов'язаних з виконанням Програми.

Селищний голова З.Г.Гончаренко.


НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Від "21" липня 2016 року №______

Про підготовку об'єктів та будівель

до експлуатації в умовах протипожежної

безпеки

З настанням весняно-літньої пори посилюється небезпека виникнення пожеж.

Основними причинами їх стають:

необережне поводження з вогнем, неорганізоване паління цигарок;

дитячі пустощі з сірниками та запальничками;

непогашені багаття поблизу лісових та польових масивів;

іскри під час проведення газо- та електрозварювальних робіт тощо.

З метою запобігання пожеж та забезпечення своєчасної та якісної підготовки об'єктів, утримання матеріально-технічної бази, будівель та комунальних споруд до експлуатації в весняно-літній період, виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Керівникам організацій та підприємств, приватним підприємцям, власникам житлових та нежитлових будинків, приміщень:

встановити суворий протипожежний режим. Територію підприємств, організацій, ділянок, які межують з житловими будинками, дачними та іншими будівлями, гаражних кооперативів, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання техніки, устаткування та матеріалів утримувати в чистоті та регулярно очищати від сміття, відходів виробництва, тари та інше;

на території населених пунктів забороняється влаштування звалищ горючих відходів.

дороги, під'їзди та підходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю мати завжди вільними, обладнання та засоби пожежегасіння утримувати справними.

територію навколо об'єктів, будівель, дачних та садівничих ділянок, гаражних кооперативів та стоянок техніки забороняється лишати на відкритих майданчиках і в дворах бочки та іншу тару з легкозаймистими і горючими рідинами, балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори з залишками невикористаного карбіду кальцію та карбідного лугу.

забороняється розводити багаття, спалювати відходи на відстані менше 15 метрів від будівель та споруд.

віконні прорізи підвальних і цокольних поверхів очистити від горючих відходів виробництва, сухого листя, трави та інше.

захист будівель, споруд, зовнішніх установок від прямого влучення блискавки виконувати відповідно до вимог РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

вентиляційні камери, циклони, фільтри, повітря води літньої пори ретельно очищати від горючого пилу, відходів виробництва, жирових відкладень пожеже небезпечними засобами.

первинні засоби пожежегасіння утримувати в справному стані.

організовувати заняття та проводити інструктажі з питань пожежної безпеки.

на територіях із присадибною забудовою біля кожної оселі встановити бочки з водою.

перевірити справність електрообладнання, яке взимку використовувалось з підвищеним навантаженням, несправні ділянки електромереж замінити.

керівникам житлово-експлуатаційних комунальних підприємства перевірити стан пожежних гідрантів, погодити порядок дій з пожежними командами, розміщеними на території населених пунктів селищної ради.

2. Контроль за доведенням покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та заступника селищного голови.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

від ____________ 2016року №___

Про розгляд заяв щодо

надання юридичної адреси

Розглянувши заяви: Яцух Г.Б., Галагуз Є.В., Онищук І.В., Бакіної А.І., ФОП Решотки Н.М., Мельник М.М., Решетарь І.Л., щодо присвоєння юридичної адреси, обговоривши дане питання та керуючись пп. 8 п.а ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Присвоїти юридичну адресу:

- земельній ділянці за кадастровим номером

1822055600:02:001:0395, яка перебуває у власності Яцух Галини Борисівни, жительки смт. Гуйва вул. Бердичівська 6, кв.13, а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Бердичівська 9;

- земельній ділянці, на якій розташований житловий будинок, який перебуває у власності Галагуз Євдокії Василівни, жительки смт. Новогуйвинське, вул. Ветеранів 12 кв. 1, а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Новогуйвинське вул. Ветеранів 12-б;

- земельній ділянці, яка виділена Онищук Ірині Вікторівні рішенням 9 сесії 7 скликання №145 від 26.05.2016 року, а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Вишнева 17-б;

- земельній ділянці, яка перебуває у власності Бакіної Алли Іванівни згідно договору купівлі-продажу від 15.06.2016 р., а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Гуйва вул. Зелена 24-а;

- земельній ділянці, на якій розміщена тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (торгівельний павільйон по продажу продовольчих та промислових товарів в комплексі з зупинкою) ФОП Решотки Надії Миколаївни, а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Озерне вул. Авіаційна 7-а;

- земельній ділянці за кадастровим номером 1822055600:03:001:0082, яка перебуває у власності Мельник Михайла Миколайовича, жителя с. Іванківці, вул Північна, 8, а саме: Житомирська область Житомирський район, смт. Новогуйвинське вул. Дружби Народів 23-б;

- земельним ділянкам №1,2,3,4 від поділеної ділянки кадастровий номер 1822055600:02:001:0581, яка перебуває у власності Решетар Ігоря Леонідовича, жителя м. Житомир, вул. Офіцерська, 18 кв. 35, а саме: ділянка №1 (0,1036 га) - смт. Гуйва вул. Вишнева, 11а; ділянка №2 (0,1064 га) - смт. Гуйва вул. Вишнева, 11б; ділянка №3 (0,0060 га) - смт. Гуйва вул. Вишнева, 11в; ділянка №4 (0,0060 га) - смт. Гуйва вул. Вишнева, 11г.

2. Заявникам оформити документи згідно чинного Законодавства.

Селищний голова З.Г. Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від _________ 2016 року №

Про надання дозволу на розміщення об'єкту торгівлі

Ознайомившись із заявами: ФОП Романової Н.В., ФОП Симон Л.В., ФОП Решотка Н.М., ФОП Решотка О.Л., ФОП Вініченко В.П., та ФОП Крутія О.С., щодо надання дозволу на здійснення торгівлі, обговоривши дане питання та керуючись пп.1 п.б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл:

ФОП Романовій Наталії Володимирівні на розміщення обєкта торгівлі та продаж тютюнових та алкогольних виробів в павільйоні на ринку смт Новогуйвинське, 5а та затвердити режим роботи з 9-00 год до 21-00 год без вихідних;

ФОП Симон Людмилі Володимирівні на розміщення обєкта торгівлі та продаж тютюнових та алкогольних виробів в магазині за адресою смт Новогуйвинське, вул. Моторна, 1а та затвердити режим роботи з 8-00 год до 22-00 год без вихідних;

ФОП ФОП Симон Людмилі Володимирівні на розміщення обєкта торгівлі та продаж тютюнових та алкогольних виробів в магазині-кафетерії за адресою смт Новогуйвинське, вул. Моторна, 1а та затвердити режим роботи з 8-00 год до 22-00 год без вихідних;

ФОП Вініченко Василю Петровичу на розміщення виїздної торгівлі біля ринку в смт Новогуйвинське, терміном на один рік;

ФОП Решотка Ользі Леонідівні на розміщення обєкта торгівлі за адресою смт Озерне, вул. Авіаційна,7а, кінцева автобусна зупинка та затвердити режим роботи з 6-00 год до 22-00 год без вихідних;

ФОП Решотка Надії Миколаїні на розміщення обєкта торгівлі та продаж тютюнових та алкогольних виробів в магазині за адресою смт Озерне, вул. Авіаційна,7а, кінцева автобусна зупинка та затвердити режим роботи з 6-00 год до 22-00 год без вихідних;

ФОП Крутію Олексію Сергійовичу на розміщення обєкта торгівлі та продаж тютюнових та алкогольних виробів в павільйоні на ринку за адресою смт Озерне, вул. Авіаційна,72 та затвердити режим роботи з 10-00 год до 22-00 год без вихідних.

2. Зобов'язати заявника вчасно сплачувати податки і збори та дотримуватись правил торгівлі.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

доповнено 04.07.2016 року

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від _______ 2016 року №

Про знищення амброзії на території

Новогуйвинської селищної ради

Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б. щодо шкідливості рослини амброзії, яка швидкими темпами розростається по території селищної ради, керуючись ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Зобов 'язати до 01 серпня 2016р:

комунальні підприємства: Новогуйвинське ВЖРЕКП (начальник Корзун В.Г.) та БУ№3 смт.Озерне Шпаківський Л.Т.) знищити амброзію на прибудинкових територіях селищ та комунікаційних мережах комунальних підприємств;

Новогуйвинське ВЖРЕКП (начальник Корзун В.Г.) знищити амброзію на території Новогуйвинського кладовища;

всі організації та підприємства усіх форм власності, військові частини знищити амброзію на території, за санітарний стан якої вони відповідають, на відстані 25м. навколо розташування об'єкта;

садові товариства: «Заводське» (голова правління Пилипчук Л.І.), «Дачне» (голова правління _______________), «Лісовод» ( голова правління Рудич Р.О.) зобов'язати членів садових товариств знищити амброзію на своїх садових ділянках.

3. Заступнику селищного голови Паньківу О.Б. зібрати на нараду керівників підприємств і організацій та пояснити про шкідливість амброзії та правила її знищення.

2. Звернутися до мешканців населених пунктів з проханням знищити амброзію на своїх земельних ділянках та біля гаражів.

3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

Селищний голова З.Г.Гончаренко


НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від 21 липня 2016 року №

Про визначення особи

уповноваженої на складання протоколів

про адміністративні правопорушення

Заслухавши інформацію селищного голови З.Г.Гончаренко та розглянувши питання про необхідність визначення посадової особи уповноваженої на складання протоколів про адміністративні правопорушення, керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та п.2 ч.1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком Новогуйвинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради № 55 від 21 квітня 2016 року.

2. Уповноважити спеціаліста 1 категорії юриста Новогуйвинської селищної ради Цивінського Павла Васильовича на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

від 21 липня 2016 року №

Про призначення відповідальної особи

за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію

актів цивільного стану

Заслухавши інформацію селищного голови З.Г.Гончаренко, відповідно до ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та п. 3.2 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 29.10.2012р. №1578/5 та пп.5 п.б ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Призначити відповідальним за зберігання бланків свідоцтв, секретаря селищної ради Каменську Інну Іллівну

Зразок підпису відповідальної особи ______________

2. Відповідно до п.3.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання на час тимчасової відсутності секретаря ( відпустка, відрядження, хвороба тощо), відповідальність за зберігання бланків свідоцтв покласти на селищного голову Гончаренко Зою Григорівну

Зразок підпису відповідальної особи ________________

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому №1 від 17 грудня 2015 р.

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від 21 липня 2016 року №

Про позбавлення батьківських прав

по відношенню до його малолітньої дочки

Заслухавши інформацію Руцької Л,А., голови опікунської ради, та розглянувши висновок опікунської ради № ----- від ---- липня 2016 року про позбавлення батьківських прав по відношенню до його малолітньої дочки та приймаючи до уваги той факт, що недостатньо даних про не прийняття батьком участі у вихованні та утриманні дитини, а аліменти призначені судом він сплачує, керуючись ст. ст.150, 164, 165, 180 Сімейного Кодексу України та пп.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»виконком Новогуйвинської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви, щодо позбавлення батьківських прав по відношенню до його малолітньої дочки

Селищний голова З.Г.Гончаренко

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Від ____________ 2016 року № 

Про надання згоди на поміщення до

психоневрологічного закладу

Заслухавши інформацію Руцької Л.А. голови опікунської ради про надання згоди на поміщення до спеціалізованого психоневрологічного закладу, інваліда ІІ–ї групи та розглянувши висновок опікунської ради щодо надання згоди на поміщення його до спеціалізованого психоневрологічного закладу.

Обговоривши дане питання, беручи до уваги висновок №59 Житомирської обласної психіатричної лікарні №1,виписку з медичної карти інваліда, рекомендації та керуючись ст.23 Закону України « Про психіатричну допомогу» пп.4п.бч.1ст.34 «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Новогуйвинської селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Надати згоду на поміщення, інваліда ІІ-ї групи до спеціалізованого психоневрологічного закладу для соціального захисту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника по виконавчій роботі Руцьку Л.А.

Селищний голова З.Г.Гончаренко